UPS

Jak dogadywać się z tym UPS-em?

przeczytasz w 4 min.

PowerWalker zbliżenie na wyświetlacz

Urządzenie zgodne jest z interfejsem USB HID co oznacza ni mniej, ni więcej, ale fakt, że w przypadku systemów zgodnych z tym interfejsem, nie będzie wymagana instalacja dedykowanych sterowników. 

Przedstawiając to na przykładzie systemu Windows 10, rzecz wygląda jak na poniższym screenie.

PowerWalker rozpoznany jako USB HID

W Menedżerze urządzeń UPS zostanie dodany jako "Bateria UPS HID" dzięki czemu w sytemie uaktywnione zostaną wszelkie usługi dotyczące jej obsługi. Na przykład w pasku narzędziowym będzie widoczny stan UPS-a, zaś Opcje zasilania wzbogacą się o konfiguracje używającą baterii. Ogólnie, system będzie traktował UPS-a jak baterię w laptopie. 

PowerWalker USB HID

Ponadto wraz z zasilaczem otrzymujemy oprogramowanie do zarządzania nazwane PowerWalker WinPower Menadżer. Dostępne jest ono dla systemów Windows, MAC, Linux, Aix, HP-UX, Solaris, Unix, FreeBSD.

Na płycie znajduje się ono w wersji 4.5.0.2, ale warto tutaj skorzystać ze strony producenta (link) i pobrać nowszą wersję, dostępną na dzień pisania testu w wersji 4.9.0.4. Składa się ona z agenta komunikującego się z UPS-em oraz aplikacji zarządzającej. Agent umiejscawia się w pasku narzędziowym, monitorując pracę UPS-a, natomiast aplikacja zarządzająca jest niezależnym programem służącym do konfiguracji urządzenia.

Aplikacja WinPower Menadżer pracuje domyślnie w trybie do odczytu. Skutkuje to tym, że użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich opcji. Wszystkie możne zmieniać, jednak zmian nie można zatwierdzić, ponieważ przycisk „OK” jest nieaktywny.

Trzeba przyznać, że na początku było to troszkę mylące. Brak aktywnego przycisku zatwierdzającego można przecież przypisać błędnej konfiguracji danej opcji, lub niepełnym jej skonfigurowaniu. Okazało się, że aby uaktywnić przycisk „OK” należy zalogować się do programu jako Administrator (domyślne hasło: Administrator – to tak na wszelki wypadek co by się oprogramowanie bruteforce nie musiało nawysilać :)

Aplikacja pracuje tylko w trybie administrator lub gość. Brak możliwości dodania innych użytkowników i ustawienia im dostępu do szczegółowych opcji.

Z poziomu Winpowera istnieje możliwość zarządzania UPS-ami w sieci LAN, WAN oraz poprzez protokół SNMP. Wyszukiwanie dostępnych urządzeń można przeprowadzić ręcznie, lub zlecić tę czynność programowi. Po odnalezieniu UPS-a zostanie on wyświetlony w oknie po prawej stronie aplikacji wraz z podstawowymi informacjami takimi jak adres IP, model, status i bieżące obciążenie.

Winpower Menadżer

Zaś kliknięcie na dodany do programu UPS powoduje wyświetlenie schematu jego pracy na którym można odczytać nie tylko informacje na temat napięć i częstotliwości, ale także trybu pracy urządzenia, obciążenia, stanu naładowania baterii - a także – przez jakie podzespoły przebiega napięcie.

Wyjaśniając powyższe na przykładzie, można odwołać się do poniższego screena, gdzie w sposób „obrazkowy” widać jak funkcjonuje UPS typu Line Interactive.

Napięcie w zasadzie omija wszystkie podzespoły urządzenia poza doładowywaniem konserwacyjnym baterii. Jeżeli więc coś dzieje się na linii zasilania, to zostanie to przekazane do urządzeń podłączonych do UPS-a, chyba, że mamy do czynienia z wahaniami napięcia przekraczającymi 184V – 276V. Wtedy do pracy wejdzie układ AVR, który zacznie interweniować w celu wyrównania napięcia.  

Winpower Menadżer - schemat UPS-a pod napięciem

Poniższy screen obrazuje sytuację braku zasilania na UPS-ie. Schemat pracy pokazuje pobieranie prądu z baterii i przez inwerter przekazywanie go do gniazd wyjściowych. Jednocześnie widoczny jest czas pozostały do rozładowania baterii i procentowa oraz prądowa wartość obciążenia gniazd wyjściowych.  

Winpower Menadżer - schemat UPS-a na baterii

W menu Urządzenie → Ustawienia zdarzeń zawarta została lista zdarzeń, które mogą być generowane przez urządzenie. Zostały one podzielone na trzy kategorie:

 • Krytyczne,
 • Ostrzeżenia,
 • Informacyjne.

Winpower Menadżer - Ustawienia zdarzeń

Dla każdego z nich istnieje możliwość wybrania jednego z trzech sposobów powiadamiania:

 • Zapis do dziennika zdarzeń (o tym będzie dalej),
 • Powiadomienie e-mail,
 • Powiadomienie sms (pod warunkiem posiadania odpowiedniego modułu).

Możliwe jest też włączenie dla wszystkich zdarzeń opcji wyskakujących powiadomień w komputerze (tzw. okienek pop-up).

Winpower Ostrzeżenie

Ustawienia konta e-mail do wysyłania powiadomień można dokonać z poziomu zakładki z konfiguracją zdarzeń lub poprzez menu Narzędzia → E-mail ustawienia. 

Winpower Menadżer - Ustawienia e-mail

Konfiguracja została uproszona w ten sposób, że dla kont e-mail z poniższych serwerów wystarczy podać dane autoryzujące. Reszta konfiguracji jest zaszyta w programie.

 • 163.com
 • gmail.com
 • yahoo.com
 • live.com

Wystąpienie zdarzenia powoduje wysłanie wiadomości e-mail. Nie jest ona zbyt bogata w treść, ale najważniejsze informacje tam odnajdziemy.

Email z informacją o awarii zasilania

Wyłączanie

Jak na każdego przyzwoitego UPS-a przystało, tak i PowerWalkera przy pomocy programu zarządzającego można skonfigurować dokładnie pod kątem jego reakcji na brak zasilania.  

Winpower Menadżer ustawienia wyłączania

Opcje dostępne w tym zakresie odnajdziemy w menu Urządzenie → Parametry wyłączenia, a prezentują się one jak na screenie powyżej.

Jak widać dostępna jest opcja ustawienia czasu podtrzymania podłączonego urządzenia na określony czas. Nie na tyle ile bateria w urządzeniu może wytrzymać, ale jak długo UPS ma podtrzymywać zasilanie. Taka opcja ma sens gdy ustawimy tam wartości w miarę niewielkie, a na pewno mniejsze niż deklarowany maksymalny czas pracy UPS-a na baterii. Tym bardziej dziwi fakt, że można tam ustawić wartość np. 999999, która jest oczywiście wartością nierealną i nie skorelowaną z rzeczywistym, maksymalnym czasem pracy na baterii.

Poza tym istnieje możliwość ustawienia wyłączenia przy niskim poziomie baterii lub osiągnięciu określonego poziomu rozładowania. W przypadku bardziej złożonych systemów warto także skorzystać z ustawienia opcji określającej czas potrzebny do wyłączenia podłączonego komputera (jeżeli np. jest to coś co wyłącza się ponadnormatywnie długo).

Logowanie zdarzeń

Jak każda przyzwoita aplikacja, tak i WinPower posiada możliwość logowania danych. Funkcjonalność ta znalazła swoje miejsce w menu "Dzienniki" i została podzielona na:

 • dziennik zdarzeń
 • dziennik danych.

Pierwszy z nich stanowi log danych zapisujący zmiany w pracy urządzenia lub oprogramowania zarządzającego.

Winpower Menadżer - Przeglądarka dziennika zdarzeń

Zaś „dziennik danych” loguje parametry pracy urządzenia.  

Winpower Menadżer - Przeglądarka dziennika danych

Co bardziej spostrzegawcze osoby zauważyły pewnie, że zarówno pierwszy, jak i drugi dziennik posiada kolumnę nazwaną „USUŃ”… Wydaje się, że ta kolumna kłóci się z przeznaczeniem dzienników. Cóż to bowiem za dziennik z którego można usuwać rekordy? Podobnie przyciskiem „Wyczyść wszystko” jesteśmy w stanie wykasować całą zawartość dziennika, bez pozostawienia informacji o tym, że informacje zostały skasowane. Takie podejście powoduje brak rozliczalności, który powinien cechować każdy log.

Kolejną funkcją, która powinna znajdować się w dziennikach zdarzeń, jest możliwość ich eksportu. Tutaj, zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, odnajdziemy przycisk Eksport dzięki któremu zapiszemy rekordy zdarzeń do *.csv rozdzielanego przecinkami. A stąd już tylko krok do wizualizacji danych w postaci wykresu.

Wersja webowa

Wraz z instalacją desktopowej aplikacji WinPower instaluje się mały webserwer udostępniający na porcie 8888 konsolę informacyjną.

Nie jest to odpowiednik pecetowej aplikacji, a jedynie rozwijalne drzewko podzielone na poniższe kategorie:

 • Informacja,
 • Wkład,
 • Produkcja,
 • Bateria,
 • Ostatnie zdarzenia.

Kliknięcie na którejś z opcji powoduje wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji.

Całość na ekranie komputera nie wygląda imponująco i tak naprawdę sens korzystania z tej wersji uwidacznia się w przeglądarce smartfona.  

Dostęp przez www

Tutaj rozwijalne „drzewko” opcji sprawdza się wyśmienicie, w czytelny sposób udostępniając informacje o urządzeniu. Trzeba zaznaczyć, że poza funkcjami informacyjnymi udostępniono także możliwość wykonania autotestu urządzenia.