Systemy operacyjne

Formatowanie i kasowanie woluminów

przeczytasz w 2 min.

W każdej chwili możesz sformatować lub skasować wybrany wolumin. Wiąże się to w obu przypadkach z całkowitą utratą danych zapisanych na tym woluminie. Można więc zadać sobie pytanie, po co formatować lub kasować wolumin.

Formatowanie przydaje się, gdy chcemy wyczyścić wolumin, w dużym stopniu zapełniony zbędnymi plikami, chociażby wówczas gdy zostały one już skopiowane na inny dysk. Kasowanie plików może trwać bardzo długo. Szybciej będzie sformatować wolumin, oczywiście, gdy wszystkie ważne pliki został już skopiowane na inny dysk czy na płyty optyczne. Operacja ta przydaje się też w przypadku pojawienia się błędów zapisu na dysku. Bardzo często nie jest to jeszcze oznaka uszkodzenia samego napędu lecz wynika z działania jakiegoś programu, który błędnie zapisał pliki i nie można ich ani odczytać ani skasować. Jeżeli nie udaje się naprawić dysku innymi narzędziami systemowymi pozostaje skopiować pozostałe dane na inny dysk lub wolumin (przydaje się podział dużych dysków na kilka woluminów) po czym można sformatować wolumin i błędnie zapisane pliki nie powinny już przeszkadzać w pracy z komputerem. Jeżeli błędy znowu się pojawią, a ilość wadliwie zapisanych plików zacznie rosnąć, to może świadczyć o problemach z samym dyskiem twardym. Należy wówczas jak najszybciej zgrać dane z dysku i go wymienić.

Kasowanie woluminu może się natomiast przydać gdy chcemy odzyskane miejsce wykorzystać na utworzenie większej liczby woluminów lub powiększenie innego woluminu.

Różnica między tymi operacjami jest taka, że przy formatowaniu nie zmienia się rozmiaru ani nazwy woluminu oraz przydzielonej mu litery. Natomiast w przypadku skasowania woluminu pojawi się na dysku, w jego miejsce, nieprzydzielona przestrzeń. Będziesz mógł na niej utworzyć nowe woluminy albo powiększyć woluminy istniejące. Poza tym formatowanie możesz też uruchomić bezpośrednio z okna Eksploratora plików.
Inna różnica to taka, że po formatowaniu woluminu jest duża szansa na odzyskanie danych, które były na nim zapisane wcześniej, nawet ze strukturą folderów, jeśli okaże się to konieczne. Po skasowaniu woluminu i jego ponownym utworzeniu, nawet przy zachowaniu starego rozmiaru woluminu, odzyskanie danych będzie dużo trudniejsze.

Wymiana dysku w Windows 8

Jeżeli chcesz skasować wolumin to otwórz Panel sterowania i uruchom aplet Narzędzia administracyjne. Następnie uruchom z uprawnieniami Administratora aplet Zarządzanie komputerem. W oknie Zarządzanie komputerem kliknij dwukrotnie element Magazyn i wybierz aplet Zarządzanie dyskami. W środkowym panelu pojawi się lista dysków dostępnych w systemie, a u dołu schemat utworzonych woluminów. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który chcesz usunąć i wybierz polecenie Usuń wolumin, po czym potwierdź tą decyzję klikając w kolejnym oknie przycisk Tak.

Wymiana dysku w Windows 8

Formatowanie woluminu możesz wykonać dużo prościej niż kasowanie. Otwórz Eksploratora plików i kliknij w lewym panelu okna element Komputer. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który ma być sformatowany i z menu kontekstowego wybierz polecenie Formatuj.

Wymiana dysku w Windows 8

W oknie Kontrola konta wskaż konto z uprawnieniami Administratora i podaj hasło, jeśli jest potrzebne, a następnie kliknij Tak. Gdy pojawi się okno Formatuj możesz wpisać nową nazwę woluminu, po czym sprawdź czy włączona jest opcja Szybkie formatowanie i kliknij przycisk Rozpocznij. Za chwilę wolumin będzie całkowicie czysty.