Systemy operacyjne

Dodanie nowego dysku

przeczytasz w 4 min.

Po uruchomieniu komputera system powinien uruchomić się normalnie (jeżeli tak się nie dzieje wyłącz komputer i zamień miejscami wtyczki SATA wpięte do płyty głównej). Gdy uruchomisz jednak jakąś z aplikacji i spróbujesz skorzystać z nowego dysku to okaże się, że system go nie widzi. Musisz bowiem nowy dysk zainicjować a następnie utworzyć na nim nowy wolumin, który będzie przez system i programy widziany jako osobny dysk twardy (tzw. dysk logiczny). W naszym przykładzie wykorzystalismy dysk Western Digital WDC10EALX o pojemności 1 TB, ale opisana procedura dotyczy wszystkich dysków, niezależnie od ich producenta oraz pojemności. Pamiętaj tylko, że faktyczna pojemność każdego dysku jest niższa od podawanej przez producentów, którzy przyjmują, że 1 TB odpowiada 1000 MB, a 1 MB to 1000 kB itd. podczas gdy systemy operacyjne stosują przelicznik 1024 (1 TB to 1024 MB, a 1 MB to 1024 kB itd.).

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Po podłączeniu dysku do komputera uruchom komputer i gdy pojawi się Menu Start kliknij kafelek Pulpit. Gdy pojawi się pulpit kliknij w pasku szybkiego dostępu ikonę Eksploratora plików. W lewym panelu Eksploratora plików kliknij element Komputer. W prawym panelu okna pojawi się lista dostępnych napędów, ale nie będzie na niej widać jeszcze nowego dysku. Kliknij menu Komputer i we wstążce narzędzi kliknij przycisk Otwórz panel sterowania.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Przypuszczalnie w Panelu sterowania włączony będzie widok kategorii i na liście dostępnych funkcji nie będzie narzędzi do zarządzania dyskami. W takim przypadku kliknij przycisk Widok według i z listy, jaka się pojawi, wybierz polecenie Małe ikony.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

W oknie Panel sterowania pojawi się lista wszystkich (no, prawie wszystkich) narzędzi pozwalających na zarządzanie komputerem. Kliknij dwukrotnie aplet Narzędzia administracyjne.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Pojawi się ponownie okno podobne do okna Eksploratora plików, ale tym razem z narzędziami do administrowania komputerem. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplet Zarządzanie komputerem. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator. W oknie wyboru konta administratora kliknij Tak, pod warunkiem, że konto, które użyłeś do logowania się w systemie ma prawa administracyjne. Jeżeli aktualne konto nie ma takich uprawnień to wybierz odpowiednie konto i podaj hasło, jeśli jest ono wymagane do użycia konta administratora.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Jeżeli w komputerze został zamontowany fabrycznie nowy dysk twardy to w tym momencie pojawi się okno inicjalizacji dysku.

Uważaj!

W oknie inicjalizacji dysku musisz określić, jaki ma być użyty styl partycji, MBR czy GPT. Styl MBR kompatybilny jest z wcześniejszymi systemami i powinien być użyty jeżeli planujesz podłączać dysk do innych komputerów, zwłaszcza z Windows XP 32 bit. Styl GPT możesz wybrać jeśli nie planujesz przenosić dysku między komputerami, a zwłaszcza wówczas gdy dysk ma ponad 2 TB pojemności (wkrótce tabelom partycji poświęcimy osobny tekst). Po wybraniu opcji MBR lub GPT kliknij OK.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Po utworzeniu nowej tablicy partycji pojawi się okno Zarządzania dyskami z listą dysków dostępnych w systemie. Nie sugeruj się przy tym kolejnością dysków. Wynika ona tylko ze sposobu podpięcia dysków do kontrolera na płycie głównej komputera i nie ma wpływu na pracę dysków czy systemu. Dysk systemowy może być widoczny jako trzeci, a nowy dysk jako pierwszy, ostatni lub jako jeden z dysków na liście. Najważniejsze, że nowy dysk zaznaczony będzie czarnym paskiem, a w polu opisu miejsca na dysku widać będzie napis Nieprzydzielone.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Nowy dysk nie jest jeszcze gotowy do pracy. Musisz podzielić go na partycje, a na nich założyć dyski logiczne. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy dysk i z menu wybierz polecenie Nowy wolumin prosty.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Uruchomiony zostanie kreator tworzenia woluminów prostych, w którego oknie kliknij przycisk Dalej. W kolejnym oknie wpisz rozmiar tworzonej partycji. Może ona zająć cały dysk albo tylko jego część. Jeżeli na dysku mają być przechowywane dane to wystarczy jeden wolumin i możesz po prostu kliknąć przycisk Dalej. W przypadku dużych dysków, takich jak jedno-, dwu- czy więcej terabajtowe warto utworzyć na nim przynajmniej dwa woluminy. Jeżeli więc na dysku ma być utworzonych kilka woluminów to w polu Rozmiar woluminu prostego wpisz ile megabajtów pojemności ma mieć nowy wolumin i kliknij Dalej.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

W kolejnym oknie możesz zmienić literę, jaka zostanie przypisana do tworzonego dysku logicznego. System przypisuje nowemu dyskowi pierwszą wolną literę, ale jeżeli chcesz ją zmienić to kliknij przycisk Przypisz następującą literę dysku i z rozwiniętej listy wybierz właściwą literę, po czym kliknij Dalej.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Gdy pojawi się okno Formatuj partycję nie zmieniaj ustawień. Wpisz ewentualnie nową nazwę dysku w polu Etykieta woluminu. Sprawdź czy włączona jest opcja Wykonaj szybkie formatowanie, bo przy dużych dyskach zwykłe formatowanie może trwać kilkanaście minut. Na koniec kliknij przycisk Dalej, a w kolejnym oknie przycisk Zakończ.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Odczekaj cierpliwie chwilę (przy dużych dyskach nawet 1-2 minuty), w trakcie której system założy nowy wolumin i go sformatuje. Po zakończeniu tej operacji oznaczenia nowego woluminu pojawią się w polu dysku, który wybrałeś na początku. Będzie na nim widoczna partycja podstawowa, oznaczona granatowym paskiem, oraz miejsce nadal nie przydzielone do woluminu. Kliknij to miejsce prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Nowy wolumin prosty i powtórz całą operację.

Zarzadzanie dyskami w Windows 8

Po zakończeniu opisanych czynności, na nowym dysku twardym utworzone będą dwie partycje podstawowe, które widziane będą przez system jako osobne woluminy, czyli tzw. dyski logiczne. Na dyskach z tablicą partycji typu MBR możesz utworzyć tylko 4 takie partycje. Jeżeli chciałbyś utworzyć więcej dysków logicznych na jednym dysku twardym z tablicą MBR możesz to zrobić tworząc partycję rozszerzoną. Na niej możesz zdefiniować nieograniczoną liczbę dysków logicznych. W systemie Windows 8 nie ma niestety możliwości szybkiego utworzenia partycji rozszerzonych (są one oznaczone w oknie Zarządzania dyskami niebieskimi paskami). Partycje te można utworzyć w systemie XP albo za pomocą specjalnych programów narzędziowych.