Oprogramowanie

Alibre Vault

przeczytasz w 3 min.

Alibre Vault działający w oparciu o M-Files jest w pełni zintegrowanym systemem do zarządzania dokumentacją i procesami w firmie. Narzędzie to pozwala na kontrolę kontaktów, projektów, danych CAD, kontrolę wersji i obsługę praktycznie każdego typu plików, oferując jednocześnie szybki i elastyczny mechanizm wyszukiwania.

Wdrożenie Alibre Vault w firmie eliminuje duplikaty dokumentów, zapewnia jeden bezpieczny magazyn plików i system zarządzania przedsiębiorstwem.

Projektowanie konfiguracji

Konfiguracje projektu to funkcja dostępna w Geomagic Design, która pozwala na tworzenie typoszeregów części i mechanizmów. Oszczędza czas i ułatwia życie, pozwalając na przechowywanie podobnych części w jednym pliku, zamiast tworzenia i aktualizowania wielu plików oddzielnie.

Symulacja i analiza ruchu

Geomagic Design Dynamics to narzędzie do symulacji kinematyki i dynamiki ruchu. Umożliwia tworzenie i testowanie funkcjonalności oraz pełną analizę zachowania w ruchu wirtualnych prototypów projektów. Program importuje z Geomagic Design geometrię, właściwości fizyczne, masy oraz relacje. Pozwala na dodanie ruchu do konkretnych elementów modelu w celu uzyskania w pełni funkcjonalnego roboczego prototypu. Symulacja ruchu wykorzystuje zaawansowane algorytmy matematyczne i fizyczne, prezentując wyniki w postaci wielu wykresów lub danych numerycznych. Dzięki temu, możliwe jest szybkie sprawdzenie, czy projekt spełnia stawiane przed nim wymagania, czy też konieczne są do wprowadzenia zamiany.

Geomagic Design Dynamics posiada bogaty zestaw funkcji, pozwalających na budowanie funkcjonalnych prototypów.

Pełne modelowania symulacji. [źródło: Datacomp]

Program pozwala na łatwą symulację i wykrycie kolizji poszczególnych części, w takich mechanizmach jak grzechotki, zaciski, uchwyty oraz inne, których działanie opiera się na kontakcie dwóch lub więcej części podczas ruchu. Siły powstałe na styku elementów podczas ich kontaktu lub wynikające z tarcia elementów są wyliczane i możliwe do zobrazowania.

Wykrywanie kolizji. [źródło: Datacomp]

Silniki, napędy liniowe i siły mogą być sterowane w Geomagic Design Dynamics poprzez tworzenie formuł, tabeli danych lub wartości w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Symulacja ruchu modelu pozwala na: analizę uruchomienia silnika i określenie jego charakterystyki, zbadanie zmiennych prędkości siłowników lub kontrolerów elektro-mechanicznych.

Edycja funkcji. [źródło: Datacomp]

Geomagic Design Dynamics posiada potężny kreator formuł, który umożliwia symulację ruchu dla wartości globalnych oraz chwilowych lub wyrażeń matematycznych, które możemy  wykorzystywać w danej symulacji. Formuły mogą być także wykorzystane do  definiowania  sposobu wyświetlania wyników.

Geomagic Design Dynamics oblicza przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie każdego elementu w modelu podczas ruchu oraz siły reakcji , które działają na każdą część; w tym ruch oraz siły będące wynikiem wszystkich kolizji między częściami. Uzyskane wyniki mogą być wyświetlone w postaci formuł lub tabeli w raporcie HTML. Silniki oraz siłowniki mogą raportować informacje donośnie sił i mocy, aby pomóc projektantowi właściwie określić wymagany rozmiar tych elementów oraz straty wynikające z tarcia.

Czasem pojawia się potrzeba stworzenia animacji poza samą symulacją. Geomagic Design Dynamics wykorzystuje technologie tworzenia klatek kluczowych. Dzięki nim, można określić sposób ruchu, który nie jest oparty na fizyce. Przykładowo można przypisać klatkę kluczową do złożenia w rozstrzeleniu.  Przypisywanie klatek kluczowych do kamery pozwala tworzyć animacje jej ruchu, np. w formie zbliżenia eksponując funkcje produktu. W celu tworzenia złożonych sekwencji ruchów można łączyć przemieszczanie się części wynikające z symulacji ruchu z przypisywaniem klatek kluczowych do kamery.

Geomagic Design Dynamics zawiera moduł do renderingu. Dostępne są różne rodzaje źródeł światła, mapowanie tekstur i cieni oraz inne efekty. W połączeniu z możliwością tworzenia animacji, możliwe jest produkowanie foto-realistycznych filmów obrazujących działanie mechanizmu. Stworzone statyczne obrazy oraz animacje mogę być wyeksportowane do formatów, które umożliwiają umieszczenie plików na stronach internetowych, w dokumentach czy prezentacjach.

Jednoczesna symulacja ruchu i analiza MES

Simulate for Geomagic Design umożliwia sprawdzenie funkcjonalności części i mechanizmów, zarówno pod kątem analizy kinematycznej, dynamicznej jak i wytrzymałościowej. W jednym środowisku można wykonywać symulację ruchu i analizę MES i to w jednym czasie. W przypadku złożonych projektów z ruchomymi elementami, analiza kinematyki i dynamiki staje się wyzwaniem, a siły dynamiczne i naprężenia są jeszcze trudniejsze do obliczenia. To oprogramowanie pozwala w łatwy sposób mierzyć: prędkości, przyspieszenia, siły itp., co daje nam możliwość odpowiedzi na podstawowe pytania: „czy to działa?” i „czy to wytrzyma obciążenia?”. Ujednolicone środowisko wykorzystuje dane symulacji ruchu i MES aby uczynić ten proces jeszcze prostszym.

Jak działa połączenie symulacji i analizy

Wyliczenie dynamicznych sił, które należy użyć do symulacji ruchu może być trudne. Dzięki Simulate for Geomagic Design wystarczy na początku zdefiniować ruch mechanizmu i przeprowadzić symulację, a następnie można włączyć analizę MES:

  • siły działające na wiązania (np. płaszczyzny styku części) są konwertowane na obciążenia
  • obciążenia inercyjne są przekazywane do modelu
  • naprężenia i odkształcenia są obliczane na każdym kroku symulacji

Dzięki takiemu podejściu można symulować naprężenia w pełnym zakresie ruchu mechanizmu i analizować wyniki MES jako zmianę naprężenia w czasie.

Siatka H-Adaptivity

Simulate for Geomagic Design umożliwia znaczną kontrolę nad wielkością siatki w miejscach, w których kumulują się naprężenia, dla lepszych wyników analizy.

Funkcja H-Adaptivity to nowa jakość tworzenia siatki. Podczas symulacji MES, program oblicza dokładność z jaką podawana są wyniki naprężeń. Te wyniki mogą być wykorzystane do dopracowania siatki polegającym na zagęszczeniu jej oczek w miejscach kumulacji naprężeń. Program przelicza kilkukrotnie siatkę, stopniowo ją zagęszczając, aż błąd nie będzie przekraczał założonego przez użytkownika.

Funkcja H-Adaptivity zagęszcza siatkę w miejscu kumulacji naprężeń. [źródło: Datacomp]

Oprogramowanie umożliwia analizę wielu wyników jak naprężenia, również cieplne, odkształcenia, tworzenie izo-powierzchni, itp. Wyniki analiz można przedstawić w postaci raportu HTML.

Wyniki i raporty. W postaci pliku HTML [źródło: Datacomp]

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!