Wydarzenia

Firmy zakładają ponad 50% wzrost wydatków na mobilne technologie IT w ciągu dwóch lat

przeczytasz w 2 min.

Spodziewany wzrost wydatków IT na technologie mobilne

Przeprowadzone na zlecenie firmy Oracle badanie uwidacznia najważniejsze wyzwania technologiczne i szanse biznesowe związane z realizacją inicjatyw w dziedzinie narzędzi mobilnych – największe wyzwania dla firm, to bezpieczeństwo i integracja.

Aby lepiej zrozumieć wyzwania związane z opracowywaniem i wdrażaniem aplikacji mobilnych w przedsiębiorstwach zarówno dziś, jak i w przyszłości, firmy CIO Strategic Marketing Services i Triangle Publishing Services przeprowadziły sponsorowane przez Oracle badanie i opublikowały raport zatytułowany „The Connected Enterprise: Keeping Pace with Mobile Development” (Przedsiębiorstwo w sieci: dotrzymać kroku rozwojowi mobilności). W badaniu wzięło udział 414 przedstawicieli kadry kierowniczej ds. IT z całego świata, w tym dyrektorzy ds. informatycznych, dyrektorzy ds. technicznych, wiceprezesi, dyrektorzy lub kierownicy działów IT oraz doświadczeni informatycy. W raporcie wskazano czynniki technologiczne, które mają największe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu, oraz obszary, w których technologie mobilne mogą przynieść firmom największe korzyści biznesowe. Badanie wykazało również, że preferowaną metodą tworzenia aplikacji mobilnych są obecnie prace projektowe wykonywane przez własne działy IT.

Jak się okazało na podstawie przeprowadzonych badań, Bezpieczeństwo jest w dalszym ciągu kluczowym elementem niepokojącym firmy w związku z wdrażaniem technologii mobilnych. Dodatkowe problemy niesie ze sobą korzystanie z urządzeń prywatnych do celów służbowych (BYOD). 93% ankietowanych stwierdziło, że obawia się utraty danych i innych naruszeń bezpieczeństwa w związku z urządzeniami mobilnymi, a trend BYOD jest kluczowym elementem zwiększającym obawy w tym zakresie. Przedsiębiorstwa stawiają na zarządzanie centralne i nie liczą na to, że użytkownicy zadbają o bezpieczeństwo sami.Z badania wynika, że choć 29% czasu przeznaczanego na rozwój środowiskainformatycznego w firmach jest poświęcane na opracowywanie aplikacji mobilnych związanych z obsługą klienta, ponad 70% czasu pochłaniają integracja, zabezpieczenia, testowanie jakości i prace projektowe. Z badania wynika też, że 35% firm średniej i dużej wielkości co miesiąc aktualizuje swój zestaw aplikacji, dodatkowe 34% aktualizuje natomiast swoje aplikacje co kwartał. Ponad cztery piąte (82%) respondentów szacuje, że liczby te wzrosną w ciągu najbliższych dwóch lat

Ankietowani stwierdzili, że 44% ich aplikacji zostało opracowane wewnętrznie. 75% respondentów uznało, że chmura prywatna/hybrydowa jest „dość ważna” lub „bardzo ważna” dla wdrażania aplikacji mobilnych. Wśród technologii przetwarzania w chmurze wymieniano platformę udostępnianą jako usługę i opartą na chmurze platformę biznesowych aplikacji mobilnych. 84% respondentów wskazało sprzedaż/marketing oraz obsługę klientów jako dwa czynniki o największym wpływie na współczesne aplikacje mobilne. Na kolejnym miejscu znalazły się technologie IT (82%).

źróło: Oracle

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!