Oprogramowanie

IntoSite – wirtualne zarządzanie fabrykami i produkcją

przeczytasz w 4 min.

Wdrożenie systemu IntoSite firmy Siemens PLM Software w zakładach Ford Motor Company

Tecnomatix [źródło: Siemens PLM Software]

Jednym z największych problemów, przed którymi stają firmy mające rozrzucone po całym świecie fabryki to trudności związane z wzajemną wymianą doświadczeń i bieżących informacji pomiędzy rozproszonymi w różnych lokalizacjach geograficznych zakładami produkcyjnymi. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu jest wykorzystanie do wymiany informacji programów do wirtualizacji fabryk i linii produkcyjnych.

Artykuł powstał na bazie materiałów dostarczonych przez firmę Siemens PLM Software; http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/tecnomatix/intosite/index.shtml

Jak się okazuje, korzystając z programów do wirtualizacji fabryk podczas wymiany tzw. najlepszych praktyk (best practices) często pojawiają się komplikacje związane z możliwości zajrzenia i uporządkowania na bieżąco danych zgromadzonych w konkretnej fabryce, np. dotyczących rozkładu urządzeń, instrukcji i sposobów serwisowania maszyn itp. Jest to szczególnie trudne do skodyfikowania zwłaszcza w sytuacji, gdy w poszczególnych lokalizacjach wykorzystuje się inne zasoby produkcyjne.  Na pomysł usprawnienia tego procesu wpadł Allison Stephens, szef działu ergonomii w firmie Ford Motor Company. Zaproponował on wykorzystanie do tego celu interfejsu znanego z systemu Google Earth.

Pomysł ten zapoczątkował współpracę firm Ford Motor Company z Siemens PLM Software. W rezultacie doprowadził do opracowania koncepcji wirtualnej nawigacji w fabrykach montujących samochody Forda poprawiając międzynarodową współpracę pomiędzy poszczególnymi zakładami produkcyjnymi i umożliwiając na lepsze dzielenie się najlepszymi praktykami w międzynarodowym środowisku. W ten sposób powstał program o nazwie IntoSite, który jest częścią pakietu Tecnomatix. Jak można się domyślić, oprogramowanie to pilotażowo wdrażane jest obecnie w zakładach firmy Ford Motor Company.

Pinezka na mapie

Aplikacja IntoSite przechowuje trójwymiarowe modele zakładów produkcyjnych i pozwala użytkownikom na ich wirtualne eksplorowanie – aż do poziomu pojedynczych stanowisk roboczych. Dzięki temu można znacznie lepiej zrozumieć funkcjonujące w danej firmie globalne procesy.

„W systemie produkcyjnym Forda wciąż poszukujemy sposobów udoskonalenia standaryzacji na całym świcie” – powiedział John Fleming, wiceprezes zarządzający Forda ds. produkcji globalnej. „Oprogramowanie pilotażowe Siemens IntoSite pomaga nam w poznawaniu obszaru możliwości przyszłej komunikacji międzyregionalnej dotyczącej środowiska pracy”.

 IntoSite przechowuje trójwymiarowe modele zakładów produkcyjnych i pozwala użytkownikom na ich wirtualne eksplorowanie – aż do poziomu pojedynczych stanowisk roboczych [źródło: Siemens PLM Software]

W każdej wirtualnej lokalizacji, użytkownicy mogą umieszczać pinezki – jak na mapach Google’a – i dodawać skojarzone z nimi nagrania wideo, dokumenty czy obrazy. W ten sposób powstaje prywatna przestrzeń wirtualna, w której można łatwo zapisywać i udostępniać najróżniejsze materiały, zapewniając lepszą komunikację między zakładami produkcyjnymi i innymi jednostkami firmy na całym świecie.

Co ważne, IntoSite pozwala przenosić się wirtualnie do dowolnej fabryki na świecie i eksplorować ją, a także uzgadniać, wspólnie zdobywać i dzielić się wiedzą niezbędną w procesach produkcyjnych i potrzebną do zarządzania produkcją. Pomysłami i wiedzą użytkownicy mogą dzielić się w środowisku społecznościowym, które pozbawione jest sztywnych struktur.

Oprogramowanie pozwala też na wymianę najlepszych praktyk stosowanych w lokalnych fabrykach z centralnym działem inżynierii i innymi fabrykami, co przyczynia się poprawy wydajności całej korporacji. Ponieważ IntoSite przechowuje trójwymiarowe modele zakładów i pozwala użytkownikom na ich wirtualne eksplorowanie, jak już wspomnieliśmy, aż do poziomu pojedynczych stanowisk roboczych, istnieją oczywiście warunki do wykorzystania aplikacji do wirtualnego przedstawienia nowych zakładów produkcyjnych, zanim fizycznie będą one gotowe. Dzięki temu możliwe jest zbieranie informacji na temat nowego projektu lub szkolenie pracowników zanim fabryka zostanie wybudowana.

Zamiast maila

W wypadku stosowania systemu IntoSite, zamiast wysyłać plik wideo lub odwoływać się do danego zagadnienia w e-mailu, można po prostu „przypiąć” tę informację do danego miejsca w wirtualnej przestrzeni, schodząc w ten sposób „w dół” aż do poziomu 2D dla całej fabryki, wprowadzając w ten sposób istotne informacje na temat poszczególnych części lub procesu. Informacjami tymi mogą być linki URL, filmy, a nawet rysunki CAD 3D pochodzące z systemu Teamcenter. Dzięki temu pracownicy mogą zobaczyć symulację w jaki sposób prawidłowo wykonać zadanie.

„Dzięki wykorzystaniu dobrze znanej platformy Google Earth możemy przyspieszyć adaptację i wdrożenie rozwiązania przez zespoły produkcyjne na całym świecie” – powiedziała Janice Goral, szefowa działu operacyjnego inżynierii produkcyjnej pojazdów. „Tak rozmieszczane i przesyłane informacje wspierają nasze wysiłki zmierzające do globalnego wyrównania szans i dobitniej przemawiają w świecie, gdzie komunikacja wizualna jest bardziej efektywna od poczty elektronicznej”. 

Cechą charakterystyczną aplikacji InfoSite jest możliwość wizualizacji terenowych obiektów produkcyjnych, które znajdują się w mniej dostępnych obszarach geograficznych. Mogą to być np. turbiny wiatrowe. [źródło: Siemens PLM Software]

W ten prosty i tak naprawdę bardzo intuicyjny sposób można również korzystać z dostępu do w odpowiedni sposób zwizualizowanych informacji dotyczących bezpośrednio produkcji, które to dane  pobierane są wprost z hali produkcyjnej. Informacje te mogą dotyczyć m.in. systemów monitoringu, maszyn i urządzeń, mogą też być związane z utrzymaniem ruchu i konserwacją, analizą wydajności stanowisk (w tym z ich przepustowości i ograniczeniami wynikającymi z wąskich gardeł). Mogą to też być instrukcje konfiguracji stanowisk oraz związane z nimi wizualne pliki pomocy.

Co więcej, IntoSite daje też producentom wirtualny dostęp do fabryk wraz z opcjami planowania produkcji, rozwiązywania problemów i dzielenia się najlepszymi praktykami w skali całego globu, bez potrzeby podróżowania w realnym świecie.  Dzięki temu dostęp do danych przechowywanej w systemach PLM  lub innych systemach IT jest znacznie prostszy. Istotne jest też to, że nie ma przy tym potrzeby wykonywania zawiłych czynności związanych z korzystaniem z wielu różnych  źródeł informacji w celu uzyskania pełnego obrazu fabryki.

Dane geograficzne

Ponieważ aplikacja IntoSite bazuje po części na platformie Google Earth istnieje możliwość rozszerzenia informacji pochodzących z systemu PLM o dane z Systemu Informacji Geograficznej (GIS). Kontrola zasobów produkcyjnych i zarządzanie ich konfiguracją dostępne są z poziomu programu Teamcenter, jako systemu PLM. Przy wykorzystaniu aplikacji IntoSite, można zdalnie w sposób graficzny zaplanować globalnie czynności związane z konserwacją i utrzymaniem ruchu, nawet w odniesieniu do zasobów produkcyjnych, które znajdują się w mniej dostępnych obszarach geograficznych – np. znajdujące się na pustyni stacje rozdzielnikowe czy umieszczone poza terenami zabudowanymi turbiny wiatrowe.

Na urządzenia mobilne firmy Apple dostępna jest specjalna, mobilna wersja pakietu IntoSite. [źródło: Siemens PLM Software]

Dzięki temu pracownicy terenowi łatwo mogą uzyskać dostęp do trójwymiarowych i geograficznych informacji znajdujących się w systemie PLM. Mogą skorzystać też z wizualnych instrukcji konserwacji urządzeń, które za zarządzanych z systemu PLM, dzięki czemu zmniejszone zostaje ryzyko uszkodzenia konserwowanego lub naprawianego urządzenia. Inżynierowie i projektanci mogą sprawdzić geograficzne aspekty związane z planami rozwoju (np. aspekty środowiskowe, łatwość konserwacji i dostępu do pomocy technicznej).

Mobilność dzięki chmurze

Na koniec warto wspomnieć, że IntoSite wchodzący w skład pakietu oprogramowania Tecnomatix jest internetową aplikacją działającą w środowisku chmurowym. Dostarczana jest ona w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że to Siemens hostuje zarówno aplikację jak i powiązane z nią dane w chmurze. Co ważne klienci mają dostęp zarówno do aplikacji jak i przechowywanych w niej informacji z poziomu przeglądarki internetowej – IntoSite wpracuje z przeglądarkami takimi jak Internet Explorer (powyżej wersji 8), Chrome i Firefox. W ten sposób klienci nie muszą dokonywać inwestycji w sprzęt lub w instalację aplikacji, a później ponosić kosztów jej utrzymania.

Zarządzanie poszczególnymi informacjami jest możliwe za pośrednictwem warstwowo zorganizowanego menu. [źródło: Siemens PLM Software]

Do korzystania z aplikacji IntoSite wystarczy dowolne urządzenie podłączone do Internetu. Może być to zarówno notebook, komputer stacjonarny, czy tez tablet bądź smartfon. Jednak dla urządzeń mobilnych przygotowana została specjalna, mobilna wersja tej aplikacji, która dostępna jest jak na razie wyłącznie na sprzęt firmy Apple. Jak można się domyślić, aplikacja ta pomyślana została jako narzędzie wspomagające pracowników wtedy, gdy znajdują się oni na terenie hali fabrycznej lub pracują na zewnątrz firmy. Program ten pozwala na korzystanie z wbudowanych w urządzenia mobilne modułów GPS, co może być szczególnie przydatne dla pracowników terenowych, oraz na odczytywanie oznaczeń QR code. Dzięki temu bardzo szybko można zlokalizować swoje położenie na terenie fabryki (jeżeli do oznaczania lokalizacji i ewidencji maszyn użyto znaczników QR code) i dotrzeć do potrzebnej w danej chwili informacji, takiej jak np. instrukcja serwisowa konkretnego urządzenia.

Cechy systemu IntoSite

• Umożliwia nawigację 3D w zakładzie produkcyjnym dzięki systemowi korzystającemu z infrastruktury Google Earth
• Umożliwia wizualizację obiektów produkcyjnych w kontekście geograficznym
• Pozwala na tworzenie i udostępnianie znaczników na zasobach 3D, które zawierają adresy URL, pliki lub skonfigurowane dane pochodzące z systemu informatycznego
• Pozwala na budowę warstwowej struktury, która reprezentuje „logikę biznesową” danej firmy
• Pozwala na zdefiniowanie adresów lub lokalizacji, które są specyficzne dla danej firmy
• Obsługuje zaawansowane wyszukiwanie znaczników, adresów i współrzędnych geograficznych
• Pozwala na dostęp do systemu Teamcenter w tym na dostęp do:
    - Wizualizacji zasobów (urządzeń)
    - Wglądu do ustrukturyzowanych danych podlegających zasadom dostępu określonym w systemie Teamcenter
    - Pracę z zarówno grubymi, jak i cienkimi klientami systemu Teamcenter
• Pozwala na łatwy dostęp do informacji z różnych systemów informatycznych
• Pozwala na import / export danych poprzez intuicyjny interfejs programu Excel

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!