Ciekawostki

Jak złożyć przez Internet wniosek o ustawowe wakacje kredytowe?

przeczytasz w 9 min.

29 lipca weszła w życie ustawa na mocy której spłacający kredyty hipoteczne, mogą skorzystać z przerwy w spłatach swojego zobowiązania . Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w najpopularniejszych polskich bankach?

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom została podpisana 15 lipca 2022 roku. Po dwutygodniowych vacatio legis weszła w życie. Od 29 lipca br. każdy, kto pomógł sobie kredytem hipotecznym, zdobyć własne cztery kąty, może przesunąć termin płatności ośmiu rat w oczekiwaniu na korzystniejszy WIBOR. Kto może skorzystać z wakacji kredytowych i jak to zrobić online?

Czym są ustawowe wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe pozwalają skorzystać w latach 2022 – 2023 z ośmiu miesięcy przerwy od spłacania kredytu hipotecznego. Do wzięcia są następujące terminy:

 • po 2 miesiące w III i IV kwartale 2022 roku
 • po 1 miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku

W okresach przerwy od spłaty nie musimy pokrywać części kapitałowej oraz odsetek. Jedyne nasze zobowiązanie będzie dotyczyło tylko ubezpieczenia pożyczki. 

Dlaczego opłaca się skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych? 

Wakacje kredytowe mogą przedłużyć nasze zobowiązanie. Przykładowo, jeśli nasz kredyt hipoteczny ma zaplanowaną ostatnią ratę na maj 2040 roku, to osiem odroczonych rat zmieni nasz wyrok dłużnika w rejestrze BIK na styczeń 2041. To jednak jedyne ryzyko.

Przerwa w spłatach jest bowiem bardzo opłacalna i to niezależnie od naszej aktualnej sytuacji finansowej. Nie spowoduje ona dodatkowych odsetek, a dla większości kredytobiorców jest szansą na przetrwanie kryzysu.

Osoby, których budżet jest w stanie unieść bieżące zobowiązania, także mogą skorzystać na wakacjach kredytowych. Wystarczy środki zaoszczędzone w trakcie odroczonych płatności, przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kapitału. W ten sposób skrócimy sobie czas spłaty kredytu, a co najważniejsze, obniżymy jego koszty. 

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z odroczenia spłat w ramach wakacji kredytowych możemy skorzystać, jeśli nasz kredyt hipoteczny spełnia wszystkie trzy warunki:

 • umowa kredytowa zawarta została zawarta przez 1 lipca 2022 roku
 • okres kredytowania upływa później niż 31 grudnia 2022 roku
 • jest to kredyt przeznaczony na  „zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”. 

Automatycznie wakacje kredytowe są wykluczone  w przypadku hipotek inwestycyjnych i  można z nich korzystać tylko dla jednej umowy kredytowej, jeśli mamy ich kilka.

Jak złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe?

Jak powinno przebiegać składanie wniosków o rządowe wakacje kredytowe?

Ustawodawca przewiduje, że wakacje kredytowe zaczynają się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Bank go nie rozpatruje tylko przyjmuje, niczym dyspozycję. Powinien też przesłać wnioskującemu potwierdzenie odbioru wniosku wraz z informacją o wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia.

Przepisy nie narzucają wzoru wniosku, ale zastrzegają trzy drogi jego złożenia:

 • pisemnie
 • pocztą elektroniczną (e-mail)
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Zgodnie z opinią UOKiK wniosek o wakacje kredytowe  powinniśmy składać raz i to niezależnie od ilości oraz terminu płatności rat, które chcemy odroczyć. Jak z tych wszystkich zadań wybrnęły banki? Różnie.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w Banku PKO BP?

Kredytobiorcy banku PKO PB wniosek o ustawowe odroczenie spłaty kredytu hipotecznego mogą złożyć:

 • przez bankowość elektroniczną iPKO
 • osobiście w placówce banku
 • wysyłając wypełniony wniosek pocztą tradycyjną

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej banku i dostępny w oddziałach.

Termin zgłoszenia wniosku o wakacje kredytowe w PKO BP

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe należy złożyć najpóźniej w dniu płatności raty, którą chcemy odroczyć.

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

Odwiedzając oddział banku, możemy złożyć wniosek o odroczenie wszystkich ośmiu rat, jakie przewiduje ustawa. W bankowości internetowej zawnioskujemy o odroczenie tylko czterech rat przewidzianych na 2022 rok. Poszerzenie tego zakresu ma nastąpić 8 sierpnia br.

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe składa kredytobiorca, a jeśli jest ich kilku, wystarczy zgłoszenie jednego z nich.

Potwierdzenie złożenia wniosku

Bank PKO BP wysyła potwierdzenie przyjęcia wniosku w terminie zależnym od preferowanej przez kredytobiorcę formy jego otrzymania.

Co dzieje się z innymi trwającymi wakacjami kredytowymi?

Jeśli nasz kredyt ma już uruchomione wstrzymanie spłat na mocy umowy z bankiem, tarczy 4.0 itp., zostają one wycofane. PKO BP w instrukcji wnioskowania podaje, że mogą one zostać przesunięte na termin, który nie dubluje się z odroczeniami ustawowymi pod warunkiem braku formalnych przeszkód.

PKO BP udostępnia bardzo szczegółowe instrukcje złożenia wniosków. Jedynym problemem jest brak możliwości złożenia jednego wniosku dla wszystkich przewidzianych w ustawie rat, ale liczyć się z nim musimy tylko przez tydzień. Wnioski są przyjmowane natychmiast i jeśli planujemy skorzystanie z całości wakacji kredytowych, a sierpniową ratę opłacamy po ósmym sierpnia, warto poczekać z dopełnieniem formalności. 

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w Banku PKO S.A.?

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe w Banku PKO S.A. możemy złożyć:

 • w bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay
 • osobiście w oddziale banku

Termin zgłoszenia wniosku o wakacje kredytowe w PKO S.A.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności raty, którą chcemy odroczyć. PKO S.A. uprzedza jednak, że warto zrobić to kilka dni roboczych wcześniej. Złożenie wniosku w ostatniej chwili, może nie wykluczyć pobrania płatności. W takich sytuacjach środki zostaną zwrócone, ale potrwa to kilka dni.

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

Kredyty w Banku PKO SA są aktualnie zawieszane na podstawie wielu wniosków. W bankowości elektronicznej możemy złożyć jeden wniosek dla całego III kwartału 2022 roku (sierpień i wrzesień) oraz osobny dla dwóch miesięcy w IV kwartale. Istnieje też możliwość złożenia wniosków osobnych dla każdej raty. Jeśli chcemy aktualnie wnioskować o wakacje kredytowe w 2023 roku, musimy odwiedzić oddział banku.

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek muszą złożyć wszyscy współkredytobiorcy, ale jest to istotne tylko w przypadku wizyty w oddziale banku.

Potwierdzenie złożenia wniosku

Bank przesyła potwierdzenie otrzymania wniosku w terminie 21 dni, a uwzględnia go na rachunku kredytowym do 10 dni roboczych od daty złożenia

Co dzieje się z innymi trwającymi wakacjami kredytowymi?

Zawieszenie spłaty rat  z innego tytułu (tarcza 4.0, warunki umowy kredytowej itd.) kończą się z dniem doręczenia wniosku o rządowe wakacje kredytowe.

W Banku PKO SA nie ma możliwości dostarczenia wniosku pocztą tradycyjną, a online zrobimy to tylko przez bankowość elektroniczną. Musimy też złożyć kilka wniosków, co ma się zmieniać, ale żadnego terminu Bank PKO S.A. nie deklaruje.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim?

Wniosek dla kredytów hipotecznych w ING Banku Śląskim można złożyć:

 • w bankowości elektronicznej Moje ING
 • w oddziale banku (podczas wizyty pracownik pomaga złożyć wniosek elektronicznie)

Termin zgłoszenia wniosku o wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim

Wniosek trzeba złożyć najpóźniej w dniu płatności raty, którą chcemy odroczyć

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

W ING Banku Śląskim możemy złożyć wniosek jeden dla wszystkich ośmiu rat lub pojedyncze dla wybranych miesięcy.

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców, ale musi dołączyć do niego pełnomocnictwa wszystkich zainteresowanych. Wzór takiego dokumentu należy pobrać ze strony banku.

Co dzieje się z innymi trwającymi wakacjami kredytowymi?

Inne odroczenia spłat dotyczące kredytu hipotecznego zostają wyłączone w momencie złożenia wniosku o rządowe wakacje kredytowe.

W ING nie mamy wszystkich ustawowych możliwości złożenia wniosku, ale system ich składania działa jednoznacznie. Jest też jednym z najsprawniejszych na tle konkurencji.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w Alior Banku?

Kredytobiorcy Alior Banku mogą złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe:

 • w bankowości internetowej Alior Online
 • w oddziale banku
 • pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Wiadomość e-mail musi zostać nadana z adresu wskazanego do kontaktu z bankiem. Należy dołączyć do niej wypełniony i podpisany wniosek, zgodny ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Alior Banku.

Termin zgłoszenia wniosku o wakacje kredytowe w Alior Banku

Wniosek należy złożyć do godziny 22:00 w dzień poprzedzający spłatę raty, którą chcemy wstrzymać.

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

W bankowości elektronicznej Alior Banku każdy z kwartałów, w jakich można zawiesić płatności, ma swój osobny formularz. Jeśli wysyłamy go pocztą lub składamy w oddziale, wskazujemy odpowiednie terminy na jednym dokumencie.

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Jeśli kredyt ma kilku kredytobiorców, muszą oni zaakceptować wniosek. Składając go w bankowości elektronicznej, wszyscy zainteresowani zostaną poproszeni o jego akceptację telefonicznie. Wnioski złożone mailem lub osobiście, będą wymagały podpisów wszystkich współkredytobiorców, ale mogli oni je złożyć na osobnych formularzach.

Potwierdzenie złożenia wniosku

Bank wysyła potwierdzenie „rozpatrzenia” wniosku w terminie 21 dni od jego złożenia.

Co dzieje się z innymi, trwającymi wakacjami kredytowymi?

Jeśli nasz kredyt ma uruchomione innego rodzaju odroczenia spłat, wniosek o rządowe wakacje kredytowe je wyłączy.

Alior Bank nie przyjmuje wniosków nadawanych pocztą i „rozpatruje” wnioski, zamiast przyjmować. W porównaniu z konkurencją ma jasny system ich obsługi i jedyne co może wprowadzać zamieszanie, to skomplikowane uzyskiwanie zgód współkredytobiorców. Trudno powiedzieć jak Alior Bank zamierza się z tym wyrobić, jeśli wniosek jest składany w ostatniej chwili. Złożenie wniosku osobiście także może być wyzwaniem. Alior Bank ma mało oddziałów, a mnóstwo placówek partnerskich. Te ostatnie wniosków o rządowe wakacje kredytowe nie przyjmują.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w BOŚ Bank?

Wniosek o odroczenie spłat kredytu hipotecznego w BOŚ Banku można złożyć:

 • w bankowości elektronicznej
 • przez formularz kontaktowy
 • w oddziale banku

Termin zgłoszenia wniosku o wakacje kredytowe w BOŚ Banku

Wniosek należy złożyć do godziny 17:00 dzień przed terminem spłaty raty, którą chcemy odroczyć.

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek może złożyć jeden ze współkredytobiorców.

Klienci BOŚ Banku nie mają możliwości przesłania wniosku o wakacje kredytowe pocztą tradycyjną. Muszą też odrobinę sprężyć się w kwestii terminu, ale wymóg dopełnia formalności kilka godzin przed datą płatności raty jest akceptowalny. Daje systemowi bankowemu czas na prawidłowe przesłanie wszystkich danych i może oszczędzić wnioskodawcom nerwów i zamieszania.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w BNP Paribas?

Wniosek dla kredytu hipotecznego w BNP Paribas można złożyć:

 •  w bankowości internetowej GoOnline
 •  odwiedzając oddział banku

Termin zgłoszenia wniosku o ustawowe wakacje kredytowe w BNP Paribas

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe należy złożyć najpóźniej w dniu płatności raty, którą chcemy odroczyć. Zawieszenie może jednak dotyczyć bieżącej raty oraz zaległości.

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Kredytobiorca, a jeśli jest to umowa współdzielona, wymagane jest złożenia wniosku przez jednego ze współkredytobiorców

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

Co dzieje się z innymi, trwającymi wakacjami kredytowymi?

Inne wakacje kredytowe są rozwiązywane w momencie akceptacji wniosku

Potwierdzenie złożenia wniosku o wakacje kredytowe

BNP Paribas wysyła potwierdzenie zawieszenia kredytu

W BNP Paribas nie wyślemy wniosku mailem, ani pocztą tradycyjną. Sposób ich przyjmowania jest jednak jednym z najsprawniejszych wśród konkurencji. Wykorzystanie bankowości elektronicznej i oddziałów banku skraca formalności oraz ogranicza błędy w formularzach wniosków.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Credit Agricole?

W Credit Agricole wniosek o rządowe wakacje kredytowe można złożyć

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej banku
 • pocztą elektroniczną oraz tradycyjną, posługując się wzorem wniosku ze strony internetowej banku

Termin zgłoszenia wniosku o ustawowe wakacje kredytowe w Credit Agricole

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin raty, którą chcemy odroczyć. Bank zaleca jednak dopełnienie formalności 3 dni robocze wcześniej.

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek składa kredytobiorca lub jeden ze współkredytobiorców.

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

Nie. Aktualnie klienci Credit Agricole mogą złożyć wniosek dotyczący rat zaplanowanych na rok 2022. Jeden wniosek złożymy tylko, jeśli wstrzymujemy płatności w miesiącach, które następują po sobie. Jeśli chcemy opłacić ratę w listopadzie lub październiku, musimy złożyć dwa wnioski osobno dla każdego z bloków odroczeń.  Nie jest znany termin, w jakim klienci Credit Agricole będą mogli składać wnioski dotyczące rat zaplanowanych na 2023 rok.

Potwierdzenie wniosku o wakacje kredytowe

Credit Agricole przesyła potwierdzenia zawieszenia spłaty SMSem oraz pocztą tradycyjną.

W Credit Agricole nie ma opcji złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną. W ten sposób wnioskodawcy muszą samodzielnie wpisywać wszystkie dane, pozwalające na odszukanie ich kredytu w systemie bankowym. Nie uspokaja też brak możliwości złożenia wniosków na 2023 rok.

Jak złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe w mBanku?

Wniosek o ustawowe odroczenie spłat kredytu hipotecznego w mBanku można złożyć:

 • w bankowości internetowej (Pomoc ► Inna sprawa ► hasło „wsparcie w spłacie kredytów”)
 • odwiedzając oddział

Termin zgłoszenia wniosku o ustawowe wakacje kredytowe w mBanku

Wniosek musi wpłynąć do mBanku najpóźniej w dniu płatności odraczanej raty

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek składa tylko jeden z ewentualnych współkredytobiorców

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

Można złożyć jeden wniosek dla wszystkich ośmiu rat lub dla jednego miesiąca.

mBank przyjmuje wnioski o rządowe wakacje kredytowe wykorzystując bankowość elektroniczną oraz oddziały. Nie przyjmuje zgłoszeń nadanych pocztą, ale dzięki temu ogranicza formalności do minimum i możliwe jest sprawne zastosowanie wniosków dla bieżących rat.

Jak złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe w banku Citi Handlowy?

Wniosek o wakacje kredytowe w banku Citi Handlowy złożymy:

 • przez formularz kontaktowy,
 • wysyłając maila,
 • pocztą tradycyjną
 • w oddziale banku.

Sposób, w jaki Citi Handlowy przygotowało dla swoich klientów tor przeszkód, może budzić podziw. Wysyłając maila nie jest tragicznie: należy nadać go na adres [email protected] i załączyć do niego wypełniony wniosek, którego wzór znajdziemy na stronie banku

Zabawa zaczyna się jeśli chcemy złożyć wniosek przez formularz kontaktowy. Dostępny jest on w bankowości internetowej i dotrzemy do niego podążając ścieżką:

Zapytania ► Karty kredytowe/produkty kredytowe ► Problemy ze spłatą

System bankowy w niczym nam nie pomoże. Samodzielnie musimy stworzyć wiadomość, w której wpisujemy:

 • numer umowy produktu hipotecznego
 • wnioskowany okres zawieszenia umowy
 • oświadczenie o treści:

1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.

3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

Termin zgłoszenia wniosku o ustawowe wakacje kredytowe w Citi Handlowy

Wniosek należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym przypada termin płatności raty.

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek składa tylko jeden ze współkredytobiorców

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

Wniosek można złożyć raz dla wszystkich ośmiu dostępnych rat

City Handlowy najwyraźniej zrobił minimum do jakiego zobowiązuje go ustawodawca, ale formularz kontaktowy różni się od wiadomości e-mail tylko sposobem weryfikacji wnioskodawcy. Dopuszcza jednak złożenie wniosku skutkującego dla opłaconej już raty, co jest dyskusyjne i niekoniecznie wygodne. Środki zostają zwrócone, ale bank ma na głowie jeszcze zmiany w BIK i jeśli nie wykonaliśmy wpłaty, to cofanie odsetek.

Jak złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe w Banku Millennium?

Wniosek o ustawowe odroczenie spłat kredytu hipotecznego w Banku Millenium możemy złożyć na dwa sposoby:

 •  w bankowości internetowej Millenet
 • odwiedzając oddział banku

Termin zgłoszenia wniosku o ustawowe wakacje kredytowe w Banku Millenium

Wniosek należy złożyć najpóźniej do godziny 19.00 w dniu płatności raty, którą chcemy odroczyć, ale nie wcześniej, niż termin spłaty raty lipcowej

Kto składa wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek może złożyć jeden ze współkredytobiorców

Czy można złożyć jeden wniosek na całe wakacje kredytowe?

Wniosek dla kredytu w Banku Millenium można złożyć raz dla wszystkich ośmiu rat lub osobne dla wybranych miesięcy

Co dzieje się z innymi, trwającymi wakacjami kredytowymi?

 Wniosek skraca czas trwania standardowych wakacji kredytowych (wynikających z umowy kredytowej i innych).

Potwierdzenie złożenia wniosku

Bank Millenium przesyła potwierdzenie zawieszenia spłaty w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wniosku

Bank Millennium poradził sobie z przyjmowaniem wniosków bardzo sprawnie. Brakuje możliwości nadania wniosku mailem lub pocztą tradycyjną, ale konieczność skorzystania z bankowości internetowej wyklucza pomyłki formalne. Termin składania wniosków ogranicza ewentualne kwestie sporne co do terminu pobrania środków i złożenia wniosków.

Które banki mają najlepszy system informatyczny?

Zrzucenie na banki obsługi wniosków o ustawowe wakacje kredytowe, zmusiło je do ciekawego testu ich rozwiązań informatycznych. Chociaż praktycznie żaden nie był w stanie w dwa tygodnie spełnić wszystkich wymagań ustawodawcy, to  najlepiej poradziły sobie te, które były w stanie zaimplementować do bankowości elektronicznej funkcję złożenia wniosku i uwzględnić go niemal natychmiast na rachunku kredytowym.

Czy nie skończy się to serią problemów i reklamacji, dowiemy się w sierpniu, ale na dzień dzisiejszy tylko ING Bank Śląski, mBank, Bank Millenium i BNP Paribas pozwalają złożyć wniosek raz dla wszystkich odroczeń, przewidzianych w ustawie oraz dopuszczają jego przyjęcie w dniu spłaty raty, którą chcemy przesunąć. Banki, które wymagają złożenia wniosku kilka godzin przed dniem jej płatności, prawdopodobnie postępują rozsądniej. Ograniczają w ten sposób sytuacje sporne, kiedy wniosek zostanie złożony po terminie pobrania środków.

Największym problemem jest jednak ilość wniosków, jakie trzeba składać dla wszystkich ośmiu odroczeń. Nie wyrobiły się z dobrym rozwiązaniem tego problemu tak duże banki jak PKO BP oraz PKO S.A. Credit Agricole jest mniejszy, ale nie zastosował nawet bankowości elektronicznej do uwierzytelniania wnioskodawcy. Zupełnie, jakby zamierzał weryfikować wnioski ręcznie, co czyni cały proces bardziej skomplikowanym i długotrwałym.  

Źródła: gov.pl, PKO BP, PKO S.A., Alior Bank, Credit Agricole, BOŚ Bank, BNP Paribas, Bank Millenium, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, mBank

Komentarze

5
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 • avatar
  axelbest
  5
  Jaki związek mają rządowe wakacje kredytowe z tematyką portalu?
  • avatar
   brudney
   1
   Pislamska walka z inflacją, geniusz pisdeczek jest wręcz powalający o_0
   • avatar
    Dragonik
    0
    Oni potem sobie odbiją tak że wam w pięty pójdą te "wakacje"