Zasilacze

Silent ProM 600W - pomiar napięć

Podobnie jak w przypadku sprawności, zaczniemy od małego wyjaśnienia. Pomiarów napięć dokonaliśmy przy trzech poziomach napięcia zasilającego: 200, 230, 250V. I tak też podzielone są tabelki z odczytami. Wartość napięcia zasilającego jest podana w kolumnie Napięcie wejściowe. Drugą kolumnę stanowią odczyty wartości napięć dla poszczególnych linii zasilających. Wszystkie wartości to wartości średnie z odczytu trwającego trzy minuty. W kolejnej kolumnie podaliśmy obciążenie w watach poszczególnych linii zasilających: 3.3V, 5.0V, 12.0V. Ostatnia kolumna to obciążenie łączne zasilacza.

Warto wiedzieć, że norma ATX v2.3 przewiduje jako normalne odchylenia +-5% dla każdego z głównych napięć. Zatem aby zasilacz mógł pochwalić się pełną zgodnością z normą, jego napięcia powinny zawierać się w przedziałach:

  • 11,40V - 12,60V dla linii +12.0V
  • 4,75V - 5,25V dla linii +5.0V
  • 3,135 - 3,465V dla linii +3.3V

Pomiarów dokonaliśmy podobnie jak w przypadku sprawności w grupach. W pierwszej kolejności obciążaliśmy potencjał +3.3V o odpowiednio 25, 50 i 75W - pozostałe linie były wtedy obciążone 25W. W drugiej kolejności sprawdziliśmy napięcia na linii +5.0V dla mocy 25, 50, 75 i 100W - pozostałe linie były obciążone 25W. W trzeciej kolejności obciążyliśmy linię +12V mocą od 50 do 400W. W tym przypadku także pozostałe potencjały były obciążone mocą 25W.

Na końcu zrobiliśmy symulację obciążenia łącznego. Jeśli któreś z napięć przekroczyło próg wyznaczony przez normę, w naszej tabelce zaznaczone jest kolorem czerwonym. Warto wiedzieć, że norma ATX v2.3 największy nacisk kładzie na linię +12V. Z niej bowiem zasilane jest większość najważniejszych elementów komputera, w tym procesor i karta graficzna. Pozostałe dwa potencjały zasilają elektronikę pomocniczą.

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
200 3,28 4,87 12,23 25 25 25 75
200 3,20 4,83 12,24 50 25 25 100
200 3,15 4,79 12,26 75 25 25 125
               
200 3,25 4,76 12,36 25 50 25 100
200 3,24 4,66 12,47 25 75 25 125
200 3,22 4,55 12,58 25 100 25 150
               
200 3,26 4,87 12,17 25 25 50 100
200 3,26 4,88 12,12 25 25 75 125
200 3,25 4,88 12,07 25 25 100 150
200 3,25 4,88 11,96 25 25 150 200
200 3,24 4,89 11,87 25 25 200 250
200 3,21 4,89 11,77 25 25 250 300
200 3,20 4,89 11,68 25 25 300 350
200 3,20 4,9 11,61 25 25 350 400
200 3,19 4,9 11,59 25 25 400 450
200 3,19 4,91 11,55 25 25 450 500
               
200 3,10 4,74 11,81 50 50 300 400
200 3,15 4,58 11,99 25 100 300 425

 

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
230 3,29 4,86 12,23 25 25 25 75
230 3,22 4,82 12,24 50 25 25 100
230 3,18 4,78 12,26 75 25 25 125
               
230 3,26 4,76 12,35 25 50 25 100
230 3,25 4,66 12,47 25 75 25 125
230 3,24 4,56 12,58 25 100 25 150
               
230 3,28 4,88 12,16 25 25 50 100
230 3,27 4,88 12,10 25 25 75 125
230 3,26 4,88 12,06 25 25 100 150
230 3,25 4,88 11,96 25 25 150 200
230 3,24 4,89 11,87 25 25 200 250
230 3,23 4,89 11,77 25 25 250 300
230 3,21 4,89 11,67 25 25 300 350
230 3,21 4,89 11,61 25 25 350 400
230 3,20 4,9 11,59 25 25 400 450
230 3,20 4,9 11,54 25 25 450 500
               
230 3,13 4,74 11,81 50 50 300 400
230 3,16 4,59 11,98 25 100 300 425

 

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
250 3,28 4,87 12,23 25 25 25 75
250 3,20 4,84 12,24 50 25 25 100
250 3,16 4,8 12,25 75 25 25 125
               
250 3,26 4,77 12,36 25 50 25 100
250 3,25 4,67 12,47 25 75 25 125
250 3,21 4,53 12,58 25 100 25 150
               
250 3,26 4,87 12,7 25 25 50 100
250 3,25 4,87 12,12 25 25 75 125
250 3,24 4,88 12,04 25 25 100 150
250 3,23 4,88 11,94 25 25 150 200
250 3,21 4,88 11,84 25 25 200 250
250 3,20 4,88 11,74 25 25 250 300
250 3,19 4,89 11,64 25 25 300 350
250 3,19 4,89 11,58 25 25 350 400
250 3,18 4,89 11,55 25 25 400 450
250 3,18 4,9 11,49 25 25 450 500
               
250 3,09 4,73 11,78 50 50 300 400
250 3,14 4,56 11,97 25 100 300 425

Analizę odczytu napięć rozpoczynamy od wyników pomiarów dla linii 3.3V. Przy wszystkich trzech progach, a więc 25, 50 i 75W linia 3.3V pozostaje w normie specyfikacji +12V. Co warto zauważyć, przy pomiarze z obciążeniem 75W zasilacz był przeciążony o ponad 2.7A. Nie przeszkodziło to mu w poprawnej pracy.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku linii 5.0V. Już przy obciążeniu na poziomie 15A (75W) napięcie spadło o 0.090V poniżej dolnej granicy normy. Obciążenie 100W spowodowało dalszy spadek w najgorszym przypadku do 4.53V, czyli 0.220V poniżej tego co zakłada specyfikacja. Pamiętajmy jednak, że to asymetryczne obciążenie jednego potencjału raczej nie występuje podczas normalnej pracy zasilacza.       

Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas linia +12V. Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości obciążenia napięcie utrzymywało się w normie