Zasilacze

Real Power M520 - pomiar napięć

Podobnie jak w przypadku sprawności, zaczniemy od małego wyjaśnienia. Pomiarów napięć dokonaliśmy przy trzech poziomach napięcia zasilającego: 200, 230, 250V. I tak też podzielone są tabelki z odczytami. Wartość napięcia zasilającego jest podana w kolumnie Napięcie wejściowe. Drugą kolumnę stanowią odczyty wartości napięć dla poszczególnych linii zasilających. Wszystkie wartości to wartości średnie z odczytu trwającego trzy minuty. W kolejnej kolumnie podaliśmy obciążenie w watach poszczególnych linii zasilających: 3.3V, 5.0V, 12.0V. Ostatnia kolumna to obciążenie łączne zasilacza.

Warto wiedzieć, że norma ATX v2.3 przewiduje jako normalne odchylenia +-5% dla każdego z głównych napięć. Zatem aby zasilacz mógł pochwalić się pełną zgodnością z normą, jego napięcia powinny zawierać się w przedziałach:

  • 11,40V - 12,60V dla linii +12.0V
  • 4,75V - 5,25V dla linii +5.0V
  • 3,135 - 3,465V dla linii +3.3V

Pomiarów dokonaliśmy podobnie jak w przypadku sprawności w grupach. W pierwszej kolejności obciążaliśmy potencjał +3.3V o odpowiednio 25, 50 i 75W - pozostałe linie były wtedy obciążone 25W. W drugiej kolejności sprawdziliśmy napięcia na linii +5.0V dla mocy 25, 50, 75 i 100W - pozostałe linie były obciążone 25W. W trzeciej kolejności obciążyliśmy linię +12V mocą od 50 do 400W. W tym przypadku także pozostałe potencjały były obciążone mocą 25W.

Na końcu zrobiliśmy symulację obciążenia łącznego. Jeśli któreś z napięć przekroczyło próg wyznaczony przez normę, w naszej tabelce zaznaczone jest kolorem czerwonym. Warto wiedzieć, że norma ATX v2.3 największy nacisk kładzie na linię +12V. Z niej bowiem zasilane jest większość najważniejszych elementów komputera, w tym procesor i karta graficzna. Pozostałe dwa potencjały zasilają elektronikę pomocniczą.

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
200 3,26 4,87 12,17 25 25 25 75
200 3,17 4,84 12,16 50 25 25 100
200 3,10 4,82 12,13 75 25 25 125
               
200 3,23 4,76 12,25 25 50 25 100
200 3,23 4,66 12,33 25 75 25 125
200 3,21 4,54 12,40 25 100 25 150
               
 200 3,25 4,87 12,11 25 25 50 100
200 3,25 4,87 12,06 25 25 75 125
200 3,24 4,87 12,02 25 25 100 150
200 3,23 4,88 11,93 25 25 150 200
200 3,22 4,88 11,84 25 25 200 250
200 3,21 4,88 11,75 25 25 250 300
200 3,20 4,88 11,70 25 25 300 350
200 3,19 4,87 11,68 25 25 350 400
200 3,19 4,87 11,65 25 25 400 450
               
200 3,09 4,73 11,73 50 50 300 400
200 3,14 4,55 11,88 25 100 300 425

 

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
230 3,25 4,88 12,16 25 25 25 75
230 3,18 4,85 12,16 50 25 25 100
230 3,10 4,83 12,15 75 25 25 125
               
230 3,23 4,78 12,25 25 50 25 100
230 3,26 4,69 12,33 25 75 25 125
230 3,21 4,59 12,40 25 100 25 150
               
230 3,25 4,88 12,11 25 25 50 100
230 3,24 4,89 12,06 25 25 75 125
230 3,24 4,89 12,02 25 25 100 150
230 3,23 4,89 11,92 25 25 150 200
230 3,21 4,89 11,84 25 25 200 250
230 3,20 4,88 11,75 25 25 250 300
230 3,19 4,88 11,70 25 25 300 350
230 30,19 4,87 11,68  25  25 350 400
230 30,19 4,87 11,65  25 25  400 450
               
230 3,08 4,75 11,74 50 50 300 400
230 3,14 4,59 11,88 25 100 300 425

 

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
250 3,25 4,88 12,16 25 25 25 75
250 3,17 4,85 12,16 50 25 25 100
250 3,09 4,82 12,15 75 25 25 125
               
250 3,24 4,79 12,24 25 50 25 100
250 3,23 4,69 12,33 25 75 25 125
250 3,21 4,58 12,40 25 100 25 150
               
250 3,25 4,88 12,11 25 25 50 100
250 3,24 4,89 12,06 25 25 75 125
250 3,24 4,88 12,01 25 25 100 150
250 3,23 4,88 11,92 25 25 150 200
250 3,21 4,88 11,85 25 25 200 250
250 3,20 4,88 11,75 25 25 250 300
250 3,19 4,88 11,71 25 25 300 350
 250  3,19  4,88  11,68  25 25  350 400
 250  3,19 4,88  11,65 25  25 400 450
               
250 3,09 4,75 11,74 50 50 300 400
250 3,14 4,57 11,88 25 100 300 425

Zanim zaczniemy szczegółową analizę wyników, warto zauważyć że napięcie zasilające nie ma praktycznie żadnego wpływy na poziomy napięć podawanych przez zasilacz. Niezależnie od tego czy napięcie zasilające było niższe czy wyższe od spodziewanego, zasilacz zachowywał się poprawnie. Idąc dalej wdać, że konstruktorzy Real Power M520 postawili zapewniać maksymalną wydajność i stabilność linii 12.0V niejako nieco po macoszemu traktując dwie pozostałe linie zasilające.

Pomimo że zgodnie z tabliczką znamionową potencjał 3.3V można obciążyć do 25A, to z naszych testów wynika, że już przy 22.7A (75W) napięcie podawane przez zasilacz spada poniżej normy wymaganej przez specyfikację ATX. Nie jest to spadek znaczący, bo raptem 0.050V, ale zawsze. Podobnie jest z linią +5.0V. Już przy 15A (75W) napięcie wychodzi poza granice wyznaczone przez normę. W tym przypadku wartość została przekroczona o 0.090V. Niestety idąc dalej tylko pogłębiamy to zjawisko.

Przy obciążeniu równym 20A (100W) napięcie spadło o 0.200V. M520 wyraźnie nie lubi takiego jednostronnego obciążenia. Znacznie lepiej zasilacz radzi sobie z potencjałem +12.0V. Niezależnie od napięcia zasilania i obciążenia tej linii do niemal 100% jej możliwości, napięcie pozostaje w normie. Nawet jeśli obciążamy tylko ten jeden potencjał. To bardzo dobra wiadomość.