Zasilacze

Silent ProM 700W - pomiar sprawności

Na początek wyjaśnienie dotyczące tego, jak czytać nasze tabelki. Jak już wcześniej wspomniałem, pomiarów dokonaliśmy przy trzech napięciach zasilających: 200 V, 230 V i 250 V. Właśnie tak są rozdzielone tabelki z wynikami. Napięcie zasilające oznaczyliśmy z lewej strony jako Napięcie wejściowe.

Druga kolumna to Obciążenie poszczególnych linii z podziałem na 3,3 V, 5,0 V i 12,0 V. Wartości jakie się tam znajdują podane są w watach. Tutaj również wyniki podzielone są na grupy. Najpierw obciążaliśmy potencjał +3.3V o odpowiednio 25, 50 i 75 - w tym czasie obciążenie +5.0V i +12.0V było ustawione na 25 W. W drugiej kolejności obciążyliśmy potencjał +5.0V p odpowiednio 25, 50, 75 i 100 W - podczas tego pomiaru potencjały 3,3 V i 12,0 V były obciążone o 25 W. W kolejnej turze sprawdziliśmy obciążenie potencjału +12,0 V w zakresie od 50 do 400 W - przy tych pomiarach linie 3,3 V i 5,0 V były obciążone 25 W. Na koniec zostały jeszcze dwa pomiary łączne.

W trzeciej kolumnie znajdują się odczyty mocy pobieranej z sieci. Podajemy osobno wartości dla mocy czynnej, jak i mocy pozornej. W bardzo telegraficznym skrócie moc czynna to moc, którą zasilacz jest w stanie zamienić w pracę, czyli na napięcie stałe. Różnica między pobieraną mocą czynną a oddawaną przez zasilacz mocą da nam informacje o sprawności zasilacza. Innymi słowy, dowiemy się ile energii zasilacz zamienia w ciepło, a ile przetwarza dalej na energię zużywaną przez komputer. Ten wskaźnik nazywa się u nas Sprawność dla mocy czynnej.

Moc pozorna to moc pobierana z sieci uwzględniając współczynnik cosFi. Tyle faktycznie energii pobiera z sieci zasilacz. Wyliczenie różnicy między mocą pozorną a czynna da nam informacje o tym, jak sprawnie działa układ korekty współczynnika mocy, czyli jaką wartość ma współczynnik cosFi przy danym obciążeniu. Ta wartość podana jest w osobnej kolumnie. Im cosFi wyższy, tym lepiej. Wartości mocy pozornej będą zawsze wyższe, od wartości mocy czynnej. Wynika to z konstrukcji zasilacza komputerowego. W idealnym, nieosiągalnym przypadku te moce są sobie równe, a cosFi ma wtedy wartość 1. Ta dodatkowa energia zamieniana jest tylko na ciepło.

Warto wiedzieć, że na rachunku za energię elektryczną jesteśmy rozliczeni tylko i wyłącznie za moc czynną, nie zaś moc pozorną. Wartości mocy pozornej użyjemy chociażby przy doborze zasilacza awaryjnego lub jeśli chcemy wiedzieć jaką sprawność bezwzględną ma nasz zasilacz. Ta wartość podana jest w naszej tabelce jako Sprawność względem mocy pozornej.

Przejdźmy do wyników:

Napięcie wejściowe [V] Obciążenie poszczególnych lini [W] Moc pobierana z sieci Moc wyjściowa [W] Sprawność dla mocy czynnej cos Fi Sprawność dla mocy pozornej
3.3V 5.0V 12.0V czynna [W] pozorna [VA]
200 25 25 25 101,9 119,6 75 73,60% 0,85 62,71%
200 50 25 25 132,1 141,8 100 75,70% 0,93 70,52%
200 75 25 25 163,3 170,8 125 76,55% 0,95 73,19%
                   
200 25 50 25 129,3 139,2 100 77,34% 0,92 71,84%
200 25 75 25 156,4 164,5 125 79,92% 0,95 75,99%
200 25 100 25 182,9 191,6 150 82,01% 0,95 78,29%
                   
200 25 25 50 126,1 136,8 100 79,30% 0,92 73,10%
200 25 25 75 150,5 158,4 125 83,06% 0,95 78,91%
200 25 25 100 175,9 184,1 150 85,28% 0,95 81,48%
200 25 25 150 224,3 232,8 200 89,17% 0,96 85,91%
200 25 25 200 273,1 282,7 250 91,54% 0,96 88,43%
200 25 25 250 320,4 329,5 300 93,63% 0,97 91,05%
200 25 25 300 367,9 376,7 350 95,13% 0,97 92,91%
200 25 25 350 418,2 431,2 400 95,65% 0,97 92,76%
200 25 25 400 471,3 480,9 450 95,48% 0,98 93,57%
200 25 25 450 519,9 530,6 500 96,17% 0,98 94,23%
200 25 25 500 567,2 579,1 550 96,97% 0,98 94,97%
                   
200 50 50 300 436,5 445,1 400 91,64% 0,98 89,87%
200 25 100 300 469,2 477,5 425 90,58% 0,98 89,01%
200 50 100 300 502,1 510,2 450 89,62% 0,98 88,20%

 

Napięcie wejściowe [V] Obciążenie poszczególnych lini [W] Moc pobierana z sieci Moc wyjściowa [W] Sprawność dla mocy czynnej cos Fi Sprawność dla mocy pozornej
3.3V 5.0V 12.0V czynna [W] pozorna [VA]
230 25 25 25 100,1 131,8 75 74,93% 0,76 56,90%
230 50 25 25 132,2 151,6 100 75,64% 0,87 65,96%
230 75 25 25 162,8 175,6 125 76,78% 0,92 71,18%
                   
230 25 50 25 128,6 148,8 100 77,76% 0,86 67,20%
230 25 75 25 155,2 169,3 125 80,54% 0,91 73,83%
230 25 100 25 182,2 194,1 150 82,33% 0,93 77,28%
                   
230 25 25 50 125,6 147,3 100 79,62% 0,85 67,89%
230 25 25 75 149,9 165,1 125 83,39% 0,90 75,71%
230 25 25 100 175,3 187,4 150 85,57% 0,93 80,04%
230 25 25 150 223,4 238 200 89,53% 0,93 84,03%
230 25 25 200 272 286,1 250 91,91% 0,95 87,38%
230 25 25 250 319,6 334,8 300 93,87% 0,95 89,61%
230 25 25 300 367 380,1 350 95,37% 0,96 92,08%
230 25 25 350 415,8 433,1 400 96,20% 0,96 92,36%
230 25 25 400 467,7 482,2 450 96,22% 0,97 93,32%
230 25 25 450 515,2 531,1 500 97,05% 0,97 94,14%
230 25 25 500 562,7 580,1 550 97,74% 0,97 94,81%
                   
230 50 50 300 435,9 447,9 400 91,76% 0,97 89,31%
230 25 100 300 468,1 479,8 425 90,79% 0,97 88,58%
230 50 100 300 500,7 512,4 450 89,87% 0,97 87,82%

 

Napięcie wejściowe [V] Obciążenie poszczególnych lini [W] Moc pobierana z sieci Moc wyjściowa [W] Sprawność dla mocy czynnej cos Fi Sprawność dla mocy pozornej
3.3V 5.0V 12.0V czynna [W] pozorna [VA]
250 25 25 25 100,7 142,3 75 74,48% 0,70 52,71%
250 50 25 25 131,5 157,5 100 76,05% 0,83 63,49%
250 75 25 25 161,8 180,6 125 77,26% 0,89 69,21%
                   
250 25 50 25 129,1 156,7 100 77,46% 0,82 63,82%
250 25 75 25 155,5 174,2 125 80,39% 0,89 71,76%
250 25 100 25 182,3 197,8 150 82,28% 0,92 75,83%
                   
250 25 25 50 125,8 154,5 100 79,49% 0,81 64,72%
250 25 25 75 149,7 169,5 125 83,50% 0,88 73,75%
250 25 25 100 175,2 191,3 150 85,62% 0,91 78,41%
250 25 25 150 223,4 241,5 200 89,53% 0,92 82,82%
250 25 25 200 272,1 292,1 250 91,88% 0,93 85,59%
250 25 25 250 319,4 338,7 300 93,93% 0,94 88,57%
250 25 25 300 366,9 385,2 350 95,39% 0,95 90,86%
250 25 25 350 416,2 438,1 400 96,11% 0,95 91,30%
250 25 25 400 462,9 487,3 450 97,21% 0,95 92,35%
250 25 25 450 514,7 536,2 500 97,14% 0,96 93,25%
250 25 25 500 561,8 585,2 550 97,90% 0,96 93,98%
                   
250 50 50 300 435,7 450,3 400 91,81% 0,96 88,83%
250 25 100 300 467,6 481,6 425 90,89% 0,97 88,25%
250 50 100 300 500,6 514,4 450 89,89% 0,97 87,48%

W przypadku modelu M700 granica 20% obciążenia przypada na 140W, natomiast w naszej tabeli najbliżej tego miejsca jest obciążenie mocą 150W i ten wariant będziemy rozpatrywać.

Jako że model M700 jest bliźniaczą konstrukcją M600, zasilacze te zachowują się podobnie. Ich sprawność zależy od napięcia zasilającego. Im jest ono wyższe, tym sprawność zasilacza mniejsza. 

Dla naszego pierwszego progu, a więc 20% obciążenia, zasilacz uzyskał sprawność z przedziału od 83 do 86%. Zatem bez problemu zasłużyłby na certyfikat 80 Plus bronze. Przy kolejnym poziomie pomiarowych, 50% i 350W zasilacz ma rewelacyjną sprawność na poziomie 96%. Dużo powyżej tego, co jest wymagane od zasilaczy mających certyfikat 80 Plus gold! Zwiększając obciążenie dalej do 80% możemy zyskać kolejny procent efektywności. W najlepszym wypadku sprawność osiągnęła 98.25% przy 500W tylko niecałe 9W szło w ciepło. To na prawdę dobry rezultat.