Zasilacze

Silent ProM 600W - pomiar sprawności

Na początek wyjaśnienie dotyczące tego, jak czytać nasze tabelki. Jak już wcześniej wspomniałem, pomiarów dokonaliśmy przy trzech napięciach zasilających: 200 V, 230 V i 250 V. Właśnie tak są rozdzielone tabelki z wynikami. Napięcie zasilające oznaczyliśmy z lewej strony jako Napięcie wejściowe.

Druga kolumna to Obciążenie poszczególnych linii z podziałem na 3,3 V, 5,0 V i 12,0 V. Wartości jakie się tam znajdują podane są w watach. Tutaj również wyniki podzielone są na grupy. Najpierw obciążaliśmy potencjał +3.3V o odpowiednio 25, 50 i 75 - w tym czasie obciążenie +5.0V i +12.0V było ustawione na 25 W. W drugiej kolejności obciążyliśmy potencjał +5.0V p odpowiednio 25, 50, 75 i 100 W - podczas tego pomiaru potencjały 3,3 V i 12,0 V były obciążone o 25 W. W kolejnej turze sprawdziliśmy obciążenie potencjału +12,0 V w zakresie od 50 do 400 W - przy tych pomiarach linie 3,3 V i 5,0 V były obciążone 25 W. Na koniec zostały jeszcze dwa pomiary łączne.

W trzeciej kolumnie znajdują się odczyty mocy pobieranej z sieci. Podajemy osobno wartości dla mocy czynnej, jak i mocy pozornej. W bardzo telegraficznym skrócie moc czynna to moc, którą zasilacz jest w stanie zamienić w pracę, czyli na napięcie stałe. Różnica między pobieraną mocą czynną a oddawaną przez zasilacz mocą da nam informacje o sprawności zasilacza. Innymi słowy, dowiemy się ile energii zasilacz zamienia w ciepło, a ile przetwarza dalej na energię zużywaną przez komputer. Ten wskaźnik nazywa się u nas Sprawność dla mocy czynnej.

Moc pozorna to moc pobierana z sieci uwzględniając współczynnik cosFi. Tyle faktycznie energii pobiera z sieci zasilacz. Wyliczenie różnicy między mocą pozorną a czynna da nam informacje o tym, jak sprawnie działa układ korekty współczynnika mocy, czyli jaką wartość ma współczynnik cosFi przy danym obciążeniu. Ta wartość podana jest w osobnej kolumnie. Im cosFi wyższy, tym lepiej. Wartości mocy pozornej będą zawsze wyższe, od wartości mocy czynnej. Wynika to z konstrukcji zasilacza komputerowego. W idealnym, nieosiągalnym przypadku te moce są sobie równe, a cosFi ma wtedy wartość 1. Ta dodatkowa energia zamieniana jest tylko na ciepło.

Warto wiedzieć, że na rachunku za energię elektryczną jesteśmy rozliczeni tylko i wyłącznie za moc czynną, nie zaś moc pozorną. Wartości mocy pozornej użyjemy chociażby przy doborze zasilacza awaryjnego lub jeśli chcemy wiedzieć jaką sprawność bezwzględną ma nasz zasilacz. Ta wartość podana jest w naszej tabelce jako Sprawność względem mocy pozornej.

Przejdźmy do wyników:

Napięcie wejściowe [V] Obciążenie poszczególnych lini [W] Moc pobierana z sieci Moc wyjściowa [W] Sprawność dla mocy czynnej cos Fi Sprawność dla mocy pozornej
3.3V 5.0V 12.0V czynna [W] pozorna [VA]
200 25 25 25 98,7 108,1 75 75,99% 0,91 69,38%
200 50 25 25 130,7 136,7 100 76,51% 0,95 73,15%
200 75 25 25 160,9 167,4 125 77,69% 0,96 74,67%
                   
200 25 50 25 127,8 133,8 100 78,25% 0,95 74,74%
200 25 75 25 154 160,3 125 81,17% 0,96 77,98%
200 25 100 25 180,6 187,6 150 83,06% 0,96 79,96%
                   
200 25 25 50 124,6 130,6 100 80,26% 0,95 76,57%
200 25 25 75 148,3 154,6 125 84,29% 0,95 80,85%
200 25 25 100 173,7 180,4 150 86,36% 0,96 83,15%
200 25 25 150 221,6 228,7 200 90,25% 0,96 87,45%
200 25 25 200 269,8 276,8 250 92,66% 0,97 90,32%
200 25 25 250 316,7 323,7 300 94,73% 0,97 92,68%
200 25 25 300 364,1 370,9 350 96,13% 0,98 94,37%
200 25 25 350 414,1 422,6 400 96,60% 0,98 94,65%
200 25 25 400 462,9 472,3 450 97,21% 0,98 95,28%
200 25 25 450 510,3 520,7 500 97,98% 0,98 96,02%
                   
200 50 50 300 431,5 437,9 400 92,70% 0,98 91,35%
200 25 100 300 464,3 470,9 425 91,54% 0,98 90,25%
                   

 

Napięcie wejściowe [V] Obciążenie poszczególnych lini [W] Moc pobierana z sieci Moc wyjściowa [W] Sprawność dla mocy czynnej cos Fi Sprawność dla mocy pozornej
3.3V 5.0V 12.0V czynna [W] pozorna [VA]
230 25 25 25 99,3 118,7 75 75,53% 0,83 63,18%
230 50 25 25 132 139,9 100 75,76% 0,91 71,48%
230 75 25 25 160,5 172,1 125 77,88% 0,93 72,63%
                   
230 25 50 25 127,9 140,3 100 78,19% 0,91 71,28%
230 25 75 25 154,1 165,1 125 81,12% 0,93 75,71%
230 25 100 25 180,6 192,1 150 83,06% 0,94 78,08%
                   
230 25 25 50 124,6 137,7 100 80,26% 0,90 72,62%
230 25 25 75 148,3 159,4 125 84,29% 0,92 78,42%
230 25 25 100 173,6 185,4 150 86,41% 0,93 80,91%
230 25 25 150 221,2 232,9 200 90,42% 0,94 85,87%
230 25 25 200 269,4 279,9 250 92,80% 0,96 89,32%
230 25 25 250 316,3 326,1 300 94,85% 0,97 92,00%
230 25 25 300 363,2 372,4 350 96,37% 0,97 93,98%
230 25 25 350 412,6 425,3 400 96,95% 0,97 94,05%
230 25 25 400 465,2 474,7 450 96,73% 0,98 94,80%
230 25 25 450 513,3 523,7 500 97,41% 0,98 95,47%
                   
230 50 50 300 431,8 441 400 92,64% 0,97 90,70%
230 25 100 300 436,4 472,6 425 97,39% 0,98 89,93%

 

Napięcie wejściowe [V] Obciążenie poszczególnych lini [W] Moc pobierana z sieci Moc wyjściowa [W] Sprawność dla mocy czynnej cos Fi Sprawność dla mocy pozornej
3.3V 5.0V 12.0V czynna [W] pozorna [VA]
250 25 25 25 98,9 127,3 75 75,83% 0,77 58,92%
250 50 25 25 128,7 146,9 100 77,70% 0,87 68,07%
250 75 25 25 158,6 174,5 125 78,81% 0,90 71,63%
                   
250 25 50 25 127,4 145,9 100 78,49% 0,87 68,54%
250 25 75 25 153,6 169,6 125 81,38% 0,9 73,70%
250 25 100 25 179,5 197 150 83,57% 0,91 76,14%
                   
250 25 25 50 124,1 143,1 100 80,58% 0,87 69,88%
250 25 25 75 147,8 163,7 125 84,57% 0,90 76,36%
250 25 25 100 171,8 188,7 150 87,31% 0,90 79,49%
250 25 25 150 219,9 236,3 200 90,95% 0,93 84,64%
250 25 25 200 267,5 282,1 250 93,46% 0,94 88,62%
250 25 25 250 314,6 327,2 300 95,36% 0,96 91,69%
250 25 25 300 361,3 373,3 350 96,87% 0,96 93,76%
250 25 25 350 409,1 426,1 400 97,78% 0,96 93,87%
250 25 25 400 461,3 475,6 450 97,55% 0,97 94,62%
250 25 25 450 508,9 524,6 500 98,25% 0,97 95,31%
                   
250 50 50 300 428,8 440,5 400 93,28% 0,97 90,81%
250 25 100 300 462,1 473,7 425 91,97% 0,97 89,72%

W przypadku modelu Pro M600 pierwszy próg obciążenia jaki nas interesuje to 120W, co stanowi 20% dopuszczalnego obciążenia zasilacza. W naszej tabelce najbliżej są pomiaru dla 125W.  Dla tego rodzaju obciążenia zasilacz ma sprawność od 78 do 81%. Bardzo blisko tego, co założył producent oznaczając zasilacz logiem 80Plus. Przy obciążeniu rzędu 50% zasilacz ma sprawność miedzy 94 a 95%, a przy 80% nawet ponad 98% Jest to bardzo dobry wynik.

Podobnie jak w przypadku testowanego wcześniej modelu M520, sprawność zasilacza jest zależna od napięcia zasilania. Im jest ono niższe, tym sprawność większa.