Zasilacze

Silent ProM 700W - pomiar napięć

Podobnie jak w przypadku sprawności, zaczniemy od małego wyjaśnienia. Pomiarów napięć dokonaliśmy przy trzech poziomach napięcia zasilającego: 200, 230, 250V. I tak też podzielone są tabelki z odczytami. Wartość napięcia zasilającego jest podana w kolumnie Napięcie wejściowe. Drugą kolumnę stanowią odczyty wartości napięć dla poszczególnych linii zasilających. Wszystkie wartości to wartości średnie z odczytu trwającego trzy minuty. W kolejnej kolumnie podaliśmy obciążenie w watach poszczególnych linii zasilających: 3.3V, 5.0V, 12.0V. Ostatnia kolumna to obciążenie łączne zasilacza.

Warto wiedzieć, że norma ATX v2.3 przewiduje jako normalne odchylenia +-5% dla każdego z głównych napięć. Zatem aby zasilacz mógł pochwalić się pełną zgodnością z normą, jego napięcia powinny zawierać się w przedziałach:

  • 11,40V - 12,60V dla linii +12.0V
  • 4,75V - 5,25V dla linii +5.0V
  • 3,135 - 3,465V dla linii +3.3V

Pomiarów dokonaliśmy podobnie jak w przypadku sprawności w grupach. W pierwszej kolejności obciążaliśmy potencjał +3.3V o odpowiednio 25, 50 i 75W - pozostałe linie były wtedy obciążone 25W. W drugiej kolejności sprawdziliśmy napięcia na linii +5.0V dla mocy 25, 50, 75 i 100W - pozostałe linie były obciążone 25W. W trzeciej kolejności obciążyliśmy linię +12V mocą od 50 do 400W. W tym przypadku także pozostałe potencjały były obciążone mocą 25W.

Na końcu zrobiliśmy symulację obciążenia łącznego. Jeśli któreś z napięć przekroczyło próg wyznaczony przez normę, w naszej tabelce zaznaczone jest kolorem czerwonym. Warto wiedzieć, że norma ATX v2.3 największy nacisk kładzie na linię +12V. Z niej bowiem zasilane jest większość najważniejszych elementów komputera, w tym procesor i karta graficzna. Pozostałe dwa potencjały zasilają elektronikę pomocniczą.

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
200 3,28 4,88 12,32 25 25 25 75
200 3,21 4,85 12,34 50 25 25 100
200 3,17 4,81 12,36 75 25 25 125
               
200 3,26 4,78 12,45 25 50 25 100
200 3,25 4,68 12,56 25 75 25 125
200 3,23 4,58 12,67 25 100 25 150
               
200 3,27 4,89 12,26 25 25 50 100
200 3,26 4,9 12,21 25 25 75 125
200 3,26 4,9 12,16 25 25 100 150
200 3,25 4,9 12,06 25 25 150 200
200 3,24 4,91 11,99 25 25 200 250
200 3,22 4,91 11,88 25 25 250 300
200 3,22 4,92 11,79 25 25 300 350
200 3,22 4,92 11,71 25 25 350 400
200 3,22 4,92 11,68 25 25 400 450
200 3,21 4,93 11,64 25 25 450 500
200 3,21 4,93 11,59 25 25 500 550
               
200 3,13 4,77 11,94 50 50 300 400
200 3,17 4,61 12,12 25 100 300 425
200 3,11 4,57 12,14 50 100 300 450

 

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
230 3,28 4,88 12,31 25 25 25 75
230 3,21 4,85 12,33 50 25 25 100
230 3,16 4,81 12,36 75 25 25 125
               
230 3,26 4,78 12,43 25 50 25 100
230 3,25 4,68 12,56 25 75 25 125
230 3,23 4,58 12,67 25 100 25 150
               
230 3,27 4,89 12,25 25 25 50 100
230 3,26 4,89 12,20 25 25 75 125
230 3,26 4,9 12,16 25 25 100 150
230 3,25 4,9 12,06 25 25 150 200
230 3,24 4,91 11,99 25 25 200 250
230 3,22 4,91 11,88 25 25 250 300
230 3,22 4,92 11,79 25 25 300 350
230 3,22 4,92 11,72 25 25 350 400
230 3,21 4,92 11,69 25 25 400 450
230 3,21 4,93 11,65 25 25 450 500
230 3,21 4,93 11,60 25 25 500 550
               
230 3,14 4,77 11,94 50 50 300 400
230 3,17 4,61 12,13 25 100 300 425
230 3,11 4,57 12,14 50 100 300 450

 

Napięcie wejściowe [V] Zmierzone warości napięć poszczególnych lini Obciążenie poszczególnych lini [W] Łączne obciążenie [w]
3.3V 5.0V 12.0V 3.3V 5.0V 12.0V
250 3,28 4,88 12,32 25 25 25 75
250 3,22 4,85 12,33 50 25 25 100
250 3,17 4,81 12,36 75 25 25 125
               
250 3,27 4,78 12,45 25 50 25 100
250 3,26 4,68 12,56 25 75 25 125
250 3,24 4,58 12,67 25 100 25 150
               
250 3,27 4,89 12,25 25 25 50 100
250 3,27 4,90 12,19 25 25 75 125
250 3,26 4,90 12,16 25 25 100 150
250 3,25 4,90 12,06 25 25 150 200
250 3,25 4,91 11,98 25 25 200 250
250 3,23 4,91 11,88 25 25 250 300
250 3,22 4,92 11,80 25 25 300 350
250 3,22 4,92 11,80 25 25 350 400
250 3,22 4,92 11,74 25 25 400 450
250 3,21 4,92 11,71 25 25 450 500
250 3,21 4,93 11,65 25 25 500 550
               
250 3,14 4,77 11,94 50 50 300 400
250 3,17 4,61 12,13 25 100 300 425
250 3,11 4,57 12,14 50 100 300 450

Podobnie jak w przypadku M600, model M700 bardzo dobrze radzi sobie z asymetrycznie obciążoną linią zasilająca +3.3V. Przeciążenie jej poza granicę wyznaczoną na tabliczce znamionowej nie spowodowało spadku napięcia poniżej granicy tolerancji normy dla tego napięcia.

Analogicznie do M600 wygląda także sytuacja z potencjałem +5.0V. Przy obciążeniu go mocą 75W obserwujemy spadek poniżej granicy tolerancji. Niemniej w przypadku tego modelu brakuje tylko 0.070V. Zwiększenie obciążenia do 100W powoduje zwiększenie ubytku napięcia do poziomu 0.170V poniżej granicy tolerancji dla potencjału +5.0V. Raz jeszcze zaznaczam, że takiego asymetryczne obciążenie jednego potencjału nie powinno się zdarzać w czasie normalnej pracy.

Pojedyncza linia +12.0V w zasilaczach to najmocniejsza strona rodziny SilentPro M. Niezależnie od wielkości obciążenia jakie do niej podłączyliśmy, napięcie pozostawało stabilne. Co tu dużo mówić, w tym przypadku zasilacz sprawował się naprawdę bardzo dobrze.