Systemy operacyjne

Przenosimy pamięć wirtualną

przeczytasz w 2 min.

Pamięć wirtualna daje korzystającemu z niej procesowi wrażenie pracy w jednym, dużym i ciągłym obszarze pamięci. Obszar ten zajmuje dużą ilość miejsca na dysku i dla jego zaoszczędzenia warto przenieść pamięć wirtualną na dysk inny niż systemowy - zwłaszcza w przypadku dysku o pojemności 40 GB.

Osoby mające w komputerze dużą ilość pamięci RAM (np. 8 GB) mogą również pokusić się o całkowite usunięcie pliku pamięci wirtualnej, jednak jest to ryzykowne i może wpływać na stabilność pracy systemu w niektórych (rzadkich) sytuacjach, więc tego nie rekomendujemy. Samo przeniesienie tego obszaru na inny dysk jest mniej ryzykowne, czyli bardziej godne polecenia.

a) W oknie „Właściwości systemu” zostajemy na zakładce „Zaawansowane” i w tabelce „Wydajność” klikamy na „Ustawienia...”.

b) Otworzy się okno o nazwie „Opcje wydajności”, w którym przechodzimy do zakładki „Zaawansowane” i w tabeli „Pamięć wirtualna” klikamy na „Zmień...”.

c) Wyświetla się okno „Pamięć wirtualna”, w którym dostrzec możemy, że domyślnie włączona jest opcja automatycznego zarządzania plikiem stronicowania - odznaczamy to pole.

d) Następnie z listy dostępnych woluminów (dysków i partycji) wybieramy taki, który znajduje się fizycznie na „twardzielu” ( w naszym przypadku D:\).

Po dokonaniu wyboru przechodzimy niżej i klikamy opcję „Rozmiar niestandardowy”. Wartość jaką tam wpiszemy będzie wielkością pamięci wirtualnej. Jej zalecana objętość powinna stanowić półtorakrotność fizycznej pamięci RAM. Jeśli więc mamy zainstalowane 4GB RAM, czyli 4096 MB w polach „Rozmiar początkowy” oraz „Rozmiar maksymalny” wpisujemy 6144MB. Najkorzystniej jest gdy obie wartości są takie same, gdyż wtedy pamięć wirtualna podlega mniejszej fragmentacji. Jej wielkość nie zmienia się, bo cały czas zarezerwowany ma ten sam obszar na dysku.

Zmiany zatwierdzamy klikając na przycisk „Ustaw”, a po nim klikamy OK. Następnie restartujemy komputer. Po jego ponownym uruchomieniu nowe wartości zostaną wprowadzone w życie.