VirtualBox z USB

przeczytasz w 1 min.

Możliwe jest zainstalowanie w Ubuntu również "pełnego" pakietu VirtualBox - odpowiedni opis podany jest stronie producenta. Na początku w dowolnej przeglądarce pobieramy plik oracle_vbox.asc.

Następnie należy uruchomić Menedżer aktualizacji (System\Administracja\Menedżer aktualizacji). W nim klikamy na przycisk Ustawienia, przechodzimy do zakładki Inne oprogramowanie i klikamy na przycisk Dodaj. W otwartym oknie wklejamy tekst

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free

Następnie klikamy na przycisk Dodaj źródło i w oknie powinniśmy zobaczyć dodatkową linijkę

http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free

Przechodzimy teraz do zakładki Uwierzytelnianie. Klikamy na przycisk Zaimportuj plik klucza i  wskazujemy na plik oracle_vbox.asc. Powinniśmy wtedy zobaczyć nowy wpis

98AB 5139
Oracle Corporation (VirtualBox archive signing key)

Teraz klikamy na ZamknijSprawdź. Od tej chwili w Centrum Oprogramowania Ubuntu pojawi się pakiet Oracle VM VirtualBox.

Po jego zainstalowaniu zgodnie z FAQ producenta należy jeszcze dodać użytkownika systemu do grupy vboxusers. W tym celu w Ubuntu:

  1. Uruchamiamy aplikację Ustawienia użytkowników (System\Administracja\Użytkownicy i grupy)
  2. Klikamy na przycisk Zarządzaj grupami
  3. Ddnajdujemy i zaznaczamy vboxusers
  4. Klikamy na przycisk Właściwości
  5. W polu Członkowie grupy zaznaczamy użytkownika
  6. Klikamy OK, Zamknij, Zamknij
  7. Restartujemy system