DOS wiecznie żywy

przeczytasz w 1 min.

Co zrobić, gdybyśmy chcieli zagrać w jedną z gier do DOS?

ProduktDOSBox
Typemulator
Kosztdarmowa
Kod źródłowytak
DostępnośćWindows, GNU/Linux i inne

Możliwości jest kilka - jednym rozwiązaniem jest instalacja DOS-a  (chociażby darmowego FreeDOSa), korzystając z wcześniej przedstawianych rozwiązań, innym zaś skorzystanie z maszyn, które są ukierunkowane na ten typ oprogramowania.

Pierwszy z takich pakietów to DOSBox - w  Centrum Oprogramowania Ubuntu szukamy pakietów z frazą dosbox i instalujemy pakiet DOSBox Emulator.

Później pozostaje uruchomienie naszemu emulatora komendą dosbox, a w nim podłączenie katalogu z naszymi plikami:

mount /home/marcin/virtual D: -t cdrom

Program emuluje 32-bitową platformę x86 zgodnie z informacją z zamieszczonego powyżej zrzutu ekranu - wprowadzenie można obejrzeć po użyciu komendy intro.

Ciekawostką jest, że wersje DOSBoksa działające na platformie Symbian i Android pozwoliły na uruchomienie tam Windows 3.1.

ProduktDOSEmu
Typmaszyna wrtualna
Koszt darmowa
Kod źródłowy tak
Dostępny Linux, NetBSD

Jest również DOSEmu - W Centrum Oprogramowania Ubuntu szukamy pakietów z frazą dosemu i instalujemy pakiet DOS Emulator. Obsługiwane jest również jedynie oprogramowanie 32-bitowe.

Próba uruchomienia komendą dosemu w terminalu może skończyć się wyświetleniem komunikatu:

LOWRAM mmap: Operation not permitted
Cannot map low DOS memory (the first 640k).
You can most likely avoid this problem by running
sysctl -w vm.mmap_min_addr=0
as root, or by changing the vm.mmap_min_addr setting in
/etc/sysctl.conf or a file in /etc/sysctl.d/ to 0.

Zgodnie z podaną sugestią można użyć komendy:

sudo sysctl -w vm.mmap_min_addr=0

...i już po chwili np. komenda:

dosemu &

pozwoli na zadziałanie tego programu.

Jak widać na pokazanym niżej ekranie, dysk D domyślnie zawiera pliki z katalogu domowego użytkownika.