Wydajność przeglądarek

Na testowym komputerze zainstalowane były dwa "główne" systemy - 32-bitowe Ubuntu 10.04 na partycji NTFS (instalator w technologii WUBI) oraz 32-bitowy Windows XP Pro SP3.

Przygotowana została maszyna wirtualna z  32-bitowym Ubuntu 10.04. Dodawano/usuwano w niej dodatki proponowane przez producentów opisywanych rozwiązań oraz konwertowano format dysku twardego (z VMDK na VHD). Do celów testowych maszyny wirtualne miały ilość RAM ograniczoną do 512 MB, zawsze (czy to w systemach rzeczywistych czy maszynach wirtualnych) ustawiano rozdzielczość 800x600 i przydzielano tylko jeden z dwóch fizycznych rdzeni procesora Core 2 Duo.

W takiej konfiguracji przetestowaliśmy najpierw przeglądarki WWW. Na pierwszy ogień poszedł Firefox 3.6.6 i test PeaceKeeper, w którym większa ilość punktów oznacza lepszy wynik.

System gospodarza Rozwiązanie Sprzętowa wirtualizacja PeaceKeeper Opóźnienie (%)
Wyniki cząstkowe (pkt) Średnia (pkt)
Ubuntu brak nie 1997, 2036, 2052 2028 0
Ubuntu KVM 0.12.3 tak 1838, 1888, 1852 1859 8
Ubuntu VmWare Player 3.1.0 build-261024 nie 1617, 1797, 1863 1759 13
Ubuntu VmWare Player 3.1.0 build-261024 tak 1540, 1751, 1755 1682 17
Ubuntu VirtualBox 3.2.6 r63112 nie 1548, 1726, 1688 1654 18
Windows XP VmWare Player 3.1.0 build-261024 nie 1581, 1637, 1667 1628 20
Windows XP VmWare Player 3.1.0 build-261024 tak 1568, 1521, 1600 1563 23
Windows XP VirtualBox 3.2.6 r63112 tak 1607, 1530, 1494 1543 24
Ubuntu VirtualBox 3.2.6 r63112 tak 1513, 1553, 1513 1526 25
Windows XP VirtualBox 3.2.6 r63112 nie 1424, 1420, 1504 1449 29
Windows XP Virtual PC 2007 SP1 nie 1059, 974, 1074 1036 49
Ubuntu QEMU 0.12.3 nie 92, 91, 97 93 95

Sprawdziliśmy również wyniki SunSpider 0.9 (tutaj liczy się czas wykonania operacji). Z dosyć oczywistego względu nie sprawdziliśmy już tutaj (i dalej) wydajności QEMU.

System gospodarza Rozwiązanie Sprzętowa wirtualizacja SunSpider 0.9 (ms)
Opóźnienie (%)
Ubuntu brak nie 1152 +/- 2.8% 0
Ubuntu VmWare Player 3.1.0 build-261024 tak 1413 +/- 6.3% 18
Ubuntu KVM 0.12.3 tak 1439 +/- 3.6% 25
Ubuntu VmWare Player 3.1.0 build-261024 nie 1441 +/- 3.4% 25
Ubuntu VirtualBox 3.2.6 r63112 nie 1518 +/- 2.4% 32
Ubuntu VirtualBox 3.2.6 r63112 tak 1700 +/- 16% 47
Windows VmWare Player 3.1.0 build-261024 nie 2226 +/- 9.5% 93
Windows XP VirtualBox 3.2.6 r63112 nie 2284 +/- 10% 98
Windows XP Virtual PC 2007 SP1 nie 2580 +/- 6.6% 124
Windows XP VmWare Player 3.1.0 build-261024 tak 2584 +/- 13.9% 125
Windows XP VirtualBox 3.2.6 r63112 tak 3039 +/- 4.3% 164

Przetestowana została także przeglądarka Chromium 5.0.375.99. W wynikach widoczny jest rozrzut znacznie większy niż w przypadku Firefoksa, co może sugerować o nieprzydatności użytego testu w przypadku tego programu (trudno ocenić, czy jest to kwestia wbudowanych optymalizacji czy przyczyna jest inna).

Również pewne wątpliwości budzi wynik dla KVM - test wskazywał większe wartości niż w rzeczywistym systemie i  również trudno stwierdzić, czy jest to wynik zastosowania jakichś operacji związanych z zegarem czy innych czynników. Dalej przyjęliśmy, że opóźnienie tutaj wynosi 0, gdyż raczej trudno przyjąć, że aplikacja może działać szybciej.

System gospodarza Rozwiązanie Sprzętowa wirtualizacja PeaceKeeper Opóźnienie (%)
Wyniki cząstkowe (pkt) Średnia (pkt)
Ubuntu brak nie 5117, 5147, 4597 4954  0
Ubuntu KVM 0.12.3 tak 5166, 5319, 5378 5288  0
Ubuntu VmWare Player 3.1.0 build-261024 nie 4987,5009, 4852 4949  0
Ubuntu VmWare Player 3.1.0 build-261024 tak 4904, 4669, 4182 4585  7
Windows XP VirtualBox 3.2.6 r63112 tak 3796, 4262, 4066 4041  18
Ubuntu VirtualBox 3.2.6 r63112 nie 3587, 3571, 3563 3574  28
Windows XP VmWare Player 3.1.0 build-261024 nie 3212, 3519, 3466 3399 31
Windows XP VmWare Player 3.1.0 build-261024 tak 3211, 3517, 3391 3373  32
Ubuntu VirtualBox 3.2.6 r63112 tak 3116, 3171, 3378 3222  35
Windows XP VirtualBox 3.2.6 r63112 nie 3144, 3180, 3188 3171  36
Windows XP Virtual PC 2007 SP1 nie 1642, 2282, 3012 2312  53

Dodaliśmy też wyniki SunSpider 0.9.

System gospodarza Rozwiązanie Sprzętowa wirtualizacja SunSpider 0.9 (ms)
Opóźnienie (%)
Ubuntu brak nie 549 +/- 11.2%  0
Ubuntu KVM 0.12.3 tak 550 +/- 1.9%  0
Ubuntu VmWare Player 3.1.0 build-261024 tak 591 +/- 4.9%  8
Ubuntu VmWare Player 3.1.0 build-261024 nie 619 +/- 3.9% 13
Windows XP VmWare Player 3.1.0 build-261024 nie 792 +/- 39.6% 44
Windows XP VirtualBox 3.2.6 r63112 tak 882 +/- 24.3%  61
Ubuntu VirtualBox 3.2.6 r63112 nie 1302 +/- 19.3% 137
Windows XP Virtual PC 2007 SP1 nie 1326 +/- 9.1% 141
Ubuntu VirtualBox 3.2.6 r63112 tak 1373 +/- 30.6% 150
Windows XP VmWare Player 3.1.0 build-261024 tak 1400 +/- 34.9% 155
Windows XP VirtualBox 3.2.6 r63112 nie 1601 +/- 9.9% 192