Sieci

Brak połączenia z Internetem po wyjściu komputera ze stanu uśpienia/hibernacji

przeczytasz w 2 min.

Dość często się zdarza, że komputer po wyjściu ze stanu uśpienia lub hibernacji ma problem z nawiązaniem połączenia z Internetem. Wynika to zazwyczaj z nieodpowiednio ustawionej opcji połączenia automatycznego lub ograniczonego zasilania karty sieciowej.

Przed zmianą jakichkolwiek ustawień, warto wyłączyć i włączyć ponownie kartę sieciową oraz skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią w systemie Windows (dostępne z poziomu Ustawień sieci i Internetu). Jeśli system nie wykryje problemów lub nie będzie potrafił automatycznie ich rozwiązać, należy ponownie skonfigurować opcję połączenia automatycznego. W tym celu:

 1. Klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonę sieci obok systemowego zegarka.
 2. Na liście dostępnych sieci wyszukujemy naszą i klikamy w nią prawym klawiszem myszy.
 3. Z menu kontekstowego wybieramy opcję "Właściwości".
 4. W zależności od sytuacji:
  • Jeżeli w otwartym oknie funkcja "Połącz automatycznie, gdy jest w zasięgu" była wyłączona, to ją włączamy.
  • Jeżeli funkcja ta była już włączona, to ją wyłączamy i ponownie włączamy,
 5. Zamykamy okno ustawień i weryfikujemy, czy problem ustąpił.

Aktywacja automatycznego podłączania się do danej sieci WI-Fi
W przypadku sieci typu hot-spot warto tą opję pozostawić wyłączoną

Jeżeli mimo aktywnej opcji połączenia automatycznego, komputer nie łączy się prawidłowo z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić ustawienia opcji zasilania dla karty sieciowej. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na Menu start i wybieramy "Ustawienia", a następnie:

 1. Przechodzimy do ustawień systemowych i wybieramy z menu po lewej "Zasilanie i uśpienie".
 2. Po prawej klikamy w link "Dodatkowe ustawienia zasilania".
 3. W otwartym oknie klikamy w link "Zmień zaawansowane ustawienia zasilania".
 4. Ostatecznie z listy wybieramy "Ustawienia karty sieci bezprzewodowej" i ustalamy tryb "Maksymalna wydajność".

Zmiana ustawień zasilania karty Wi-Fi
Należy mieć na uwadze, że takie ustawienie może w minimalnym stoponiu przyspieszyć rozładowanie baterii.

Dzięki temu po „wybudzeniu” komputera karta otrzyma odpowiednią ilość prądu do prawidłowego uruchomienia się. Nieprawidłowe działanie karty powinno zostać wyeliminowane. Na kolejnej stronie omówimy kwestię braku dostępu do Internetu nawet pomimo dobrze skonfigurowanego połączenia sieciowego.