Internet

Najlepszy internet mobilny – jakość połączenia

przeczytasz w 2 min.

Byłoby trudno jednoznacznie stwierdzić, który operator ma w ofercie najlepszy jakościowo internet mobilny. W różnych obszarach kraju będą pojawiać się mniejsze lub większe różnice pomiędzy Orange, Play, Plus i T-Mobile, uwarunkowane odległością modemu od nadajnika, zastosowaną technologią przesyłu danych czy też obciążeniem sieci. Nieco światła na sprawę jakości internetu mogą za to rzucić badania przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz mapy zasięgu.

Internet mobilny

W maju 2011 r. UKE przedstawił wyniki przeprowadzonych testów, które miały sprawdzić działanie internetu mobilnego w 16 miastach wojewódzkich: Warszawa, Łódź, Olsztyn, Katowice, Kielce, Kraków, Trójmiasto, Zielona Góra, Opole, Rzeszów, Białystok, Poznań, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Szczecin. Badaniem jakości transmisji danych objęte były sieci 4 operatorów komórkowych pracujące w standardzie GSM 900/1800 i UMTS. Pomiary prowadzone były w godzinach od 14:00 do 20:00.

Wnioski, które płyną z badań są następujące:

Reasumując pod względem transmisji danych i realizacji usług w badaniach mobilnych na terenie 16 miast wojewódzkich najlepiej wypadła sieć operatora „PLAY”. W sieci tego operatora wykonano najwięcej udanych sesji pomiarowych, zarejestrowano najkrótszy czas zestawienia połączenia, jak również najwięcej udanych połączeń do serwera FTP oraz najwięcej udanych połączeń do serwera poczty.

Najwięcej nieudanych sesji pomiarowych oraz najwięcej nieudanych połączeń z serwerem poczty zarejestrowano w sieci operatora „PLUS, natomiast najwięcej nieudanych połączeń z serwerem FTP zarejestrowano w sieci operatora „ERA”. Najwyższe średnie prędkości pobierania danych z serwera FTP zarejestrowano w sieci operatora „PLUS”.

Oznacza to że jeśli użytkownik sieci „PLUS” połączy się z serwerem FTP i połączenie to w trakcie przemieszczania nie zerwie się, pobierze on najszybciej spośród wszystkich operatorów dane z serwera FTP. Najkrótsze średnie czasy pobierania danych z serwera FTP zarejestrowano w sieci operatora „PLAY”. Najgorsze wyniki zarejestrowano w sieci operatora „ORANGE” – najdłuższe czasy otwierania stron www, najdłuższe czasy zestawienia połączenia oraz najniższe średnie prędkości pobierania danych z serwera FTP. Szczegółowe dane dotyczące dostępności i czasu realizacji poszczególnych usług na terenie miast objętych badaniem zawarto w raportach z  poszczególnych miast będącymi załącznikami do raportu.

»Cały raport i załączniki jest dostępny pod tym adresem

 

Uśrednione i sumaryczne wyniki badań jakości transmisji danych na terenie wszystkich miast wojewódzkich - badania mobilne

UKE - raport