Gry

Wykresy wydajności: 1920x1200

 

Ustawienia w testach wydajności

  Max Niskie
Antyaliasing* 8xMSAA 2xMSAA
Filtrowanie tekstur* Anizo 16x Trójliniowe
Synchronizacja pionowa Wyłączona Wyłączona
Szczegóły Wysokie Niskie
  *Wyłączone do testów bez AA i bez Anizo