Karty graficzne

Najważniejsze cechy układu graficznego

przeczytasz w 3 min.


ROP (Raster Operation Processor) -  jednostki renderujące ROP, przekształcające wygenerowany obraz 3D do postaci zdolnego do wyświetlenia przez monitor obrazu dwuwymiarowego (2D).


RBE
(Render Back Ends) – jednostki występujące w najnowszych kartach ATi serii HD, wykonujące te same zadania co ROP, posiadające jednak nieco inną budowę oraz większą elastyczność w stosunku do rozwiązań znanych z poprzednich serii kart, głównie w zakresie programowalności przez sterowniki (np. filtry AA).


TMU (Texture Mapping Unit) – jednostki zajmujące się przekształcaniem oraz nakładaniem tekstur na wygenerowaną wcześniej siatkę złożoną z poligonów. Dzisiejsze układy posiadają znacznie usprawnioną architekturę, w której skład wchodzą osobne jednostki odpowiedzialne za adresowanie tekstur - TA (Texture Adressing [Unit]), oraz ich filtrację - TF (Texture Filtering [Unit]).


Vertex i Pixel Shader – Popularnie nazywane jednostkami cieniowania wierzchołków (vertexes) i pikseli (pixels). Są to programowalne jednostki, zajmujące się mieszaniem kolorów sąsiednich pikseli (pixel shader) oraz operacji na uprzednio utworzonych przez jednostkę geometryczną wierzchołkach (tzw. cieniowanie). W rozwiązaniach z którymi mamy obecnie styczność na rynku, obydwie jednostki zostały „zunifikowane” i włączone do bardziej elastycznej architektury Unified Shaders.


US (Unified Shaders) – architektura nowoczesnych układów graficznych oparta o zunifikowane shadery (Shader Model 4.0 lub wyżej). W jej skład wchodzą pixel, vertex oraz geometry shader.


SP (Stream Processors) – procesory strumieniowe, należące do architektury Unified Shaders. W dzisiejszych układach występują pod postacią bloków bądź klastrów pojedynczych jednostek procesorowych, zdolnych nie tylko do przetwarzania grafiki, ale również przetwarzania równoległego (parallel computing), do tej pory możliwego do wykonania jedynie przez procesor centralny.


RAMDAC (Random Access Memory Digital to Analog Converter) – jednostka występująca we wszystkich kartach graficznych, odpowiedzialna za konwersję sygnału cyfrowego do postaci analogowej (konwerter D/A). Dzisiejsze karty posiadają już nawet dwa RAMDAC'i, dzięki czemu są w stanie obsłużyć dwa niezależne tory sygnału analogowego. Możliwości każdego „ramdaka” będą ograniczane przez ilość pamięci umieszczonej na karcie (tzw frambuffer – bufor ramki). Obecnie, niemal każda dostępna karta posiada wystarczającą ilość pamięci, aby wygenerować analogowy obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości przy odświeżaniu jakim obarczone są monitory o największych przekątnych.


pamięć podręczna cache (L1/L2) – podobnie jak procesory, nowoczesne GPU posiadają w swojej strukturze sporą ilość pamięci podręcznej (tzw. cache) usprawniającej wymianę i podtrzymywanie aktualnie potrzebnych danych przez konkretne jednostki. Powoduje to znaczne skrócenie czasu oczekiwania na ich pobieranie z pamięci lokalnej karty, oraz mniejsze „korki” na liniach komunikacyjnych wewnątrz układu.


TDP (Thermal Design Power) – parametr określający, oszacowaną na podstawie wcześniejszych badań i pomiarów laboratoryjnych, maksymalną ilość energii jaką jest w stanie pobrać procesor GPU, wraz ze stratami w postaci generowanego przez taki układ ciepła. Oszacowane TDP wpływa nie tylko na dobór odpowiedniego dla danego modelu systemu chłodzenia (moduły radiatora wraz z wentylatorem), ale także wymusza zastosowanie odpowiedniej staranności przy projektowaniu i wdrażaniu sekcji zasilającej taki układ (wydolność, stabilność, pośrednio także możliwości O/C).


UVD (Universal/Unified Video Decoder) – jednostka sprzętowego wspomagania i przekształcania strumieni wideo występująca w kartach Radeon serii HD (za wyjątkiem kart z układem R600 - HD2900). Nowa rodzina HD4000 wprowadziła usprawnioną logikę UVD w wersji 2.0, z lepszym wsparciem dla wideo kodowanego w standardach H.264 / VC-1, umożliwiając jednoczesne wspomaganie dwóch niezależnych źródeł (tzw. Dual Stream) na specjalnie przygotowanych płytach BlueRay (oprócz dwóch niezależnych wyświetlaczy, kolejny strumień możemy „dopalać” także w okienku materiału już sprzętowo wspomaganego – wykorzystanie np. na potrzeby funkcji P-I-P (Picture-In-Picture).


PureVideo – technologia przetwarzania obrazu wideo firmy nvidia. Nowa odsłona PureVideo HD znacznie usprawnia płynność i jakość obrazu przy zmniejszeniu zużycia procesora centralnego do niezbędnego minimum. Najnowsze karty z serii GeForce 8/9 czy GTX wspierają sprzętowo takie popularne formaty jak H.264/AVC, WMV HD/VC1 (BlueRay, HDDVD), oraz już niemal obowiązkowe MPEG2 (DVD) – a więc odwrotną dyskretną transformatę kosinusową (iDCT) i kompensację ruchu (Motion Compensation).


Avivo
– to konkurencyjne multimedialne rozwiązanie ATi/AMD bazujące na wsparciu specjalizowanej jednostki UVD (Avivo HD). Dzięki zastosowaniu oddzielnej logiki wspierającej wideo wysokiej rozdzielczości, układy Radeon z serii HD2400-2600/ HD3000 oraz HD4000 cechuje wysoka jakość obrazu finalnego, oraz znaczne odciążenie CPU od obliczeń związanych z obróbką materiału HD.


PhysX – możliwy do wykorzystania w aplikacjach oraz grach model fizyki, wspierany przez procesor CPU, karty GeForce od serii 8 po GTX200, a także przejęte przez nvidię dedykowane (nierozwijane już) karty firmy Ageia.


Havok (Havok Game Dynamics) – konkurencyjny silnik fizyki, wykorzystywany w wielu grach oraz aplikacjach 3D. Nowe układy ATi Radeon z serii HD3000/4000, mają wspierać sprzętowo właśnie ten model kolizji map. Obecnie przy obliczeniach, silnik Havoka wciąż posiłkuje się jedynie procesorem centralnym.