HDD

Słowniczek pojęć

przeczytasz w 2 min.
 • HD, HDD - Hard Disk, Hard Disk Drive - Twardy dysk
 • RPM - Revolutions per minute - Obrotów na minutę.
 • SCSI - Small Computers System Interface - Interfejs/magistrala używana do przyłączania twardych dysków w komputerach wymagających najwyższej wydajności IO np. serwerach. Umożliwia przyłączenie do piętnastu dysków twardych na kanał, przepustowość jednego kanału to maks 320MB/s
 • ATA - Advanced Technology (AT) Atachment - Nazwa popularnego interfejsu dysków twardych. Używana w wielu odmianach, ATA, UltraATA - ATA33, ATA66, ATA100, ATA133. Cyfry po nazwie oznaczają maksymalna przepustowość interfejsu w MB/s.
 • IDE - Integrated Device Electronics - Powszechne alternatywna nazwa interfejsu ATA.
 • SATA - Serial ATA - Nowsza, szeregowa odmiana interfejsu ATA.
 • PATA - Wstecznie zmieniona nazwa interfejsu ATA ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanego sposobu transmisji danych - P Pararel - równoległy.
 • Latency - Opóźnienie. Czas potrzebny na dokonanie pełnego obrotu talerzami dysku. Najczęściej podawany jako średni, połowa maksymalnego. Jest ściśle związany z prędkością obrotową dysku twardego i wynosi odpowiednio 5.6, 4.2, 3.0, 2.0ms dla dysków o prędkości obrotowej równiej 5400, 7200, 10000, 15000rpm
 • Seek Time - Czas pozycjonowania głowicy. Czas w jakim dysk twardy jest w stanie ustawić głowicę nad pożądanym sektorem, najczęściej podawany jako średnio, połowa maksymalnego.
 • Access Time - Parametr określający łączny czas dostępu do danych dysku twardego. Wynik sumy czasów parametrów: opóźnienie oraz czas pozycjonowania głowicy
 • Transfer Rate - Przepustowość. Podawana z dwoma jednostkami. W przypadku parametru z jednostką Mbps (Megabits per second - Megabitów na sekundę) wyznacza wewnętrzną wydajność dysku, tzn. jak szybko dysk jest w stanie przenieść dane z bufora na talerze. W przypadku jednostki MB/s (Megabyte/second - Megabajty na sekundę) oznacza zewnętrzna wydajność interfejsu dysk twardego, tzn. jak szybko dysk jest wstanie przesłać dane z bufora do kontrolera. Czasami jednoznacznie oznaczony jako Internal - Wewnętrzny lub External - Zewnętrzny
  Spindle Speed - W przypadku dysków twardych prędkość obrotowa talerzy wyrażana w obrotach na minutę.
 • MTBF - Mean Time Between Failures - Średni czas między awariami. Określany na podstawie badania statystycznego.
 • Actuator - Mechanizm odpowiedzialny za pozycjonowanie głowicy dysku twardego
 • Head- Głowica
 • Interface - Interfejs danych
 • S.M.A.R.T - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology - Technologia pozwalająca na bieżąco kontrolować parametry pracy dysku twardego. Za jej pomocą można przewidzieć szybkie uszkodzenie dysku twardego.
 • Cache - Pamięć podręczna.