Oprogramowanie

Infrastruktura i platforma z chmury

przeczytasz w 2 min.

Choć dostarczanie całej infrastruktury i platform to z pewnością fascynujące zagadnienia, pozwolę je sobie omówić dość pobieżnie. Większość odbiorców usług przetwarzania w chmurze stanowią obecnie klienci biznesowi. Jednak o przyjęciu i rozpowszechnieniu tej technologii najprawdopodobniej zadecydujemy my, czyli klienci indywidualni, którzy chcą widzieć korzyści z zastosowania cloud computingu we własnych domach, nie tylko w firmach.

Przy wdrożeniu modelów opartych na cloud computingu pracują już największe firmy na świecie. Wśród pionierów przetwarzania w chmurze znajduje się choćby firma Amazon i jej koncepcja Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud).

IBM również śmiało poczyna sobie na tym poletku i przedstawia uniwersytetom własne rozwiązania. Pierwszym krokiem było połączenie trzech uniwersytetów w Katarze i udostępnienie ich infrastruktury lokalnym przedsiębiorcom, którzy mogą wykorzystywać wolną moc uniwersyteckich komputerów do własnych obliczeń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie firm IBM.

Firma Sun Microsystems już kilka lat temu eksperymentowała z technologią przetwarzania danych na żądanie (on-demand computing). Projekt Sun Grid Compute Utility zakończył się jednak fiaskiem z powodu niewielkiego zainteresowania odbiorców.  Nie zrażona tym niepowodzeniem firma, zamierza już w połowie bieżącego roku wprowadzić do swojej oferty usługi oparte na modelu cloud computing.

Na konferencji CommunityOne która miała miejsce w Nowym Jorku, Sun przedstawił usługi o nazwie Storage Cloud i Compute Cloud, które staną się częścią platformy SOCP (Sun Open Cloud Platform). Oferta ta powinna szczególnie zainteresować programistów oraz firmy opracowujące nowe oprogramowanie, bowiem pozwoli ona na przetestowanie aplikacji za pomocą określonych zasobów oraz w wybranych środowiskach. Wszystkie operacje będzie można przeprowadzić przez przeglądarkę WWW.

Sun zapewnił sobie odpowiednie wsparcie, przejmując na początku roku firmę Q-layer. Opracowane przez tą firmę technologie upraszczają budowanie i uruchamianie skalowanych środowisk cloud computing, oraz pozwalają na udostępnianie użytkownikom takich usług jak serwery, zasoby dyskowe, pasma sieciowe oraz aplikacje.

Przyjrzyjmy się teraz korzyściom płynącym z przetwarzania chmurze z punktu widzenia indywidualnego użytkownika. Ze względu na ograniczone miejsce nie sposób wymienić tu wszystkich projektów ocierających się o cloud computing, dlatego wymieniłem tu jedynie te (subiektywnie) najciekawsze.