Monitory

23" Acer T231H - Testy

przeczytasz w 3 min.

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

Funkcjonowanie panelu ustawień zostało rozwiązane dość ciekawie. Zasłonięto dolną częścią ramki i przyciski są zazwyczaj niewidoczne dla użytkownika, więc należałoby umieścić przynajmniej ich opisy w widocznym miejscu. Jak tego jednak dokonać bez nanoszenia napisów na samą ramkę i tym samym psucia jej wyglądu?

Rozwiązanie okazało się proste. Wystarczy nacisnąć którykolwiek z przycisków, a na wyświetlaczu, tuż nad nimi ukażą się ikonki wraz z podpisami, które w wyraźny sposób sugerują któremu przyciskowi przypisana jest jaka funkcja. Pomysłowe, estetyczne i praktyczne.

Do wyboru mamy następujące przyciski: „e” (empowering technology – fabrycznie zaprogramowane tryby obrazu), AUTO (automatyczne dopasowanie, lub wyjście), MENU (dostęp do menu głównego, lub wejście), GÓRA (ruch w górę, lub ustawiane głośności), DÓŁ (ruch w dół, lub wybór źródła sygnału wejściowego).

Poruszanie się po menu jest proste, ale mimo wszystko wymaga krótkiego przyzwyczajenia się, gdyż rozmieszczenie przycisków nie jest do końca intuicyjne. Niestety wśród dostępnych języków nie ma języka polskiego.

Temperatura kolorów

Wśród opcji fabrycznie zaprogramowanych przez producenta znajdziemy jedynie cztery, a należą do nich: Standard, Tekst, Grafika oraz Film. Jeśli one nie wystarczają, możemy również ustawić wszystko ręcznie. Dodatkowo wspomagać możemy się ustawieniami Ciepły i Zimny, z których standardowo ustawiony jest Ciepły. Wartości profili kolorów sprawdziliśmy dla takich ustawień, jakie zaleca producent. Kolory sprawdzaliśmy przy ustawieniu Standard.

Ustawienie Standard
rzeczywista temperatura barw 6900K, luminancja 244,9 cd/m2

Ustawienie Tekst
rzeczywista temperatura barw 6900K, luminancja 146,0 cd/m2

Ustawienie Grafika
rzeczywista temperatura barw 6800K, luminancja 288,8 cd/m2

Ustawienie Film
rzeczywista temperatura barw 6800K, luminancja 244,4 cd/m2

Ustawienie Ciepły
rzeczywista temperatura barw 6900K, luminancja 244,9 cd/m2

Ustawienie Zimny
rzeczywista temperatura barw 8800K, luminancja 185,5 cd/m2

Profil standard

Profil tekst
Profil grafika
Profil film
 Profil cieply
Profil zimny
 

Większość z trybów predefiniowanych nie różni się mocno od siebie. Wyjątkiem są dwa: „Tekst” i „Zimny”. Zaznaczyć trzeba, że ten pierwszy jest dość użyteczny, gdyż jego jasność jest praktycznie optymalna, a nieco chłodniejsza temperatura kolorów nie rzuca się za bardzo w oczy i nie wpływa na dyskomfort pracy.

Optymalna jasność

W teście tradycyjnie wykorzystaliśmy kolorymetr Eye One Display 2. Ustawiliśmy kontrast na 50% i temperaturę barw 6500K. Aby ją uzyskać musieliśmy ustawić ręcznie składowe kolorów na:

R = 95
G = 96
B = 90

Optymalny poziom luminancji (ok. 140 cd/m2) uzyskaliśmy przy ręcznie ustawionych składowych kolorów, jasności 41% i kontraście 50%. Krzywa kolorów jest wtedy dobra, jak na monitor z matrycą TN. Użytkownicy domowi powinni być zadowoleni z oferowanej jakości kolorów.

Poziomy luminancji

Producent obiecuje jasność maksymalną na poziomie 300 cd/m2. Nasze wyniki nie do końca to potwierdzają. Ustawiając jasność i kontrast na maksimum otrzymaliśmy wartości trochę mniejsze (276,7 cd/m2), niż przy ustawieniu fabrycznym „Grafika” (288,8 cd/m2). Po zmniejszeniu kontrastu do połowy jasność spadła do 249,9 cd/m2.

Maksymalne jasność i kontrast

Jasność 100% i kontrast 50%

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K (R=95, G=96, B=90) i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 61,5 cd/m2
 • 10% = 80,9 cd/m2
 • 20% = 99,1 cd/m2
 • 30% = 121,2 cd/m2
 • 40% = 139,0 cd/m2
 • 50% = 163,4 cd/m2
 • 60% = 178,4 cd/m2
 • 70% = 209,1 cd/m2
 • 80% = 226,0 cd/m2
 • 90% = 238,6 cd/m2
 • 100% = 249,9 cd/m2

Co 10% jasność rośnie o zauważalną wartość. Dobrze świadczy to o możliwościach regulacji podświetlania. Przy jasności 0% można pracować w całkiem ciemnym pomieszczeniu, natomiast powyżej 41% jasność przekracza już delikatnie wartość optymalną. W typowych warunkach domowych możemy komfortowo pracować na jasności 35-45%.

Równomierność podświetlania


  111 cd/m2

-20,7%

124 cd/m2
-11,4%
134 cd/m2
-4,3%

115 cd/m2

-17,9%
 
1400 cd/m2
100%
141 cd/m2
+0,7%

116 cd/m2

-17,1%
 
132 cd/m2
-5,7%
143 cd/m2
+2,1%

 

Równomierność rozkładu luminacji oceniamy negatywnie. Jest to największa wada tego monitora. Prawa strona ekranu cechowała się jeszcze przyzwoitym poziomem jasności, ale sytuacja po lewej stronie wygląda fatalnie. Poziomy luminacji były tam mniejsze od poziomu zmierzonego w punkcie centralnym aż o 17-20 procent. To dużo nawet jak na matrycę TN. Różnice te mogą być widoczne w trakcie grania w niektóre gry lub w innych bardziej wymagających zastosowaniach.