Monitory

24" BenQ BL2400PT - Testy

przeczytasz w 3 min.

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

Przyciski dające użytkownikowi dostęp do menu ekranowego umieszczono z prawej strony, pod dolną krawędzią obudowy ekranu. Dostęp do nich nie jest utrudniony, jednak opisy przycisków mają kolor identyczny z ramką, więc nie są bardzo wyraźnie widoczne (szczególnie w słabym oświetleniu). Menu obsługujemy następującymi klawiszami:

 • AUTO: automatyczne ustawienia obrazu – tylko przy wykorzystaniu D-sub)
 • MENU: główne menu OSD lub wyjście
 • W LEWO: wybór fabrycznie zaprogramowanego trybu obrazu oraz ruch w lewo lub w dół
 • W PRAWO: zmiana trybu wyświetlania oraz ruch w prawo lub w górę
 • ENTER: wybór źródła obrazu, lub wejście w podmenu


Ustawień do jakich mamy dostęp z poziomu OSD jest bardzo dużo. Podzielone zostały na siedem działów: Wyświetlacz, Obraz, Obraz zaawansowany, Audio, System, Ergonomia oraz Eko. W pierwszym odnajdziemy głównie opcje konfiguracyjne dotyczące pozycji obrazu, szerokości pasma i fazy. W drugiej zakładce zmienimy między innymi jasność, kontrast, ustawienia kolorów składowych, gammę oraz AMA (Advanced Motion Accelerator), czyli system poprawiający jakość obrazu i szybkość reakcji matrycy.

Kolejne zakładki oferują ponadto wybór fabrycznych trybów obrazu, format koloru, głośność wyjścia słuchawkowego, wybór sygnału wejściowego, język menu (w tym polski), opcje zasilania i reset ustawień.

Najciekawszymi opcjami są te znajdujące się w zakładkach Ergonomia i Eko. Odnajdziemy tam m.in. funkcje odpowiedzialne za dopasowanie podświetlenia, przypomnienie o zalecanej przerwie w korzystaniu z monitora (redukcja zmęczenia oczu) oraz czujnik zbliżeniowy (eko).

Poruszanie się po menu jest proste oraz intuicyjne, ale nawigacja mogłaby odbywać się nieco płynniej.

Temperatura kolorów

Producent oferuje kilka predefiniowanych trybów wyświetlania obrazu, w skład których wchodzą takie opcje jak: Standard, Film, Zdjęcie, sRGB, Eko. Wartości profili kolorów sprawdziliśmy dla takich ustawień, jakie zaleca producent.

Ustawienie Standard
rzeczywista temperatura barw 6900K, luminancja 233,6 cd/m2

Ustawienie Film
rzeczywista temperatura barw 7700K, luminancja 243,1 cd/m2

Ustawienie Zdjęcie
rzeczywista temperatura barw 7700K, luminancja 242,8 cd/m2

Ustawienie sRGB
rzeczywista temperatura barw 6900K, luminancja 200,7 cd/m2

Ustawienie Eko
rzeczywista temperatura barw 6800K, luminancja 118,6 cd/m2


Profil Standard

Profil Film
Profil Zdjęcie
Profil sRGB
Profil Eko

Różnorodność luminacji zastosowanej w ustawieniach fabrycznych nie jest zachwycająca. Jedynym wyróżniającym się trybem jest „Eko”, który okazał się bardzo komfortowy i użyteczny. Natomiast pochwały należą się za idealną wręcz krzywą kolorów, którą zaobserwować możemy w takich trybach jak Standard, Eko oraz sRGB. Zastosowana matryca VA cechuje się wysoką jakością.

Optymalna jasność

W teście tradycyjnie wykorzystaliśmy kolorymetr Eye One Display 2. Ustawiliśmy kontrast na 50% i temperaturę barw 6500K. Aby ją uzyskać musieliśmy ustawić ręcznie składowe kolorów na:

R = 100
G = 96
B = 93

Optymalny poziom luminancji (ok. 140 cd/m2) uzyskaliśmy przy ręcznie ustawionych składowych kolorów, jasności 49% i kontraście 50%. Krzywa kolorów jest wtedy bardzo dobra. Użytkownicy domowi i nie tylko będą w zadowoleni z oferowanej jakości obrazu.
 

Poziomy luminancji

Producent oferuje jasność sięgającą nawet 250 cd/m2. Zweryfikowaliśmy to i okazuje się, że te obietnice niemal pokrywają się z rzeczywistością. Jednak otrzymane 243,5 cd/m2 to i tak zbyt duża wartość luminacji dla typowych domowych zastosowań. Jasność ta osiągnięta została, jak się można spodziewać, dla jasności oraz kontrastu ustawionych na maksimum. Po zmniejszeniu kontrastu do połowy jasność delikatnie spadła do poziomu 223,6 cd/m2.


Jasność 100, kontrast 100


Jasność 100, kontrast 50

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K (R=100, G=96, B=93) i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 57,2 cd/m2
 • 10% = 75,1 cd/m2
 • 20% = 92,8 cd/m2
 • 30% = 109,2 cd/m2
 • 40% = 126,5 cd/m2
 • 50% = 142,2 cd/m2
 • 60% = 160,5 cd/m2
 • 70% = 176,9 cd/m2
 • 80% = 192,3 cd/m2
 • 90% = 207,7 cd/m2
 • 100% = 223,6 cd/m2

Co 10% jasność rośnie o znaczną, wyraźnie zauważalną wartość, czyli prawidłowo. Przy jasności 0% można spokojnie pracować nawet w delikatnie oświetlonym pomieszczeniu, natomiast powyżej 50% jasność delikatnie przekracza już wartość optymalną. W typowych warunkach domowych możemy komfortowo pracować na jasności 40-50%.

Równomierność podświetlania


130 cd/m2

-7,1%

130 cd/m2
-7,1%
125 cd/m2
-10,7%

137 cd/m2

-2,1%%
 
140 cd/m2
100%
129 cd/m2
-7,9%

144 cd/m2

+2,8%
 
137 cd/m2
-2,1%
132 cd/m2
-5,7%

Równomierność rozkładu luminacji na płaszczyźnie wyświetlacza jest przeciętna, ale sytuacja nie wygląda źle. Tak naprawdę różnice niższe od 10% nie będą miały większego znaczenia dla użytkowników domowych. Praca z pakietem biurowym, oglądanie filmów, granie czy nawet prosta obróbka zdjęć i grafik przeznaczonych do wyświetlania w internecie nie powinny być utrudnione.