HDD

Aktualizacja firmware

przeczytasz w 1 min.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi „best practice” wszelkich urządzeń informatycznych, także i tutaj przeprowadzona została aktualizacja oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji. Można ją wykonać automatycznie, lub ręcznie poprzez pobranie (link) i wskazanie pliku do aktualizacji. W sytuacjach awaryjnych można także skorzystać z karty SD. Wtedy plik aktualizacji należy przekopiować na kartę, do folderu „update” i uruchomić urządzenie z kartą w środku.

Najmniej bolesny jest sposób automatyczny, więc z niego skorzystano podczas aktualizacji urządzenia testowego.

Proces aktualizacji kończy się ponownym uruchomieniem urządzenia i to w zasadzie tyle. Szybko, miło i przyjemnie.