Oprogramowanie

Przydatne skróty klawiaturowe

przeczytasz w 1 min.

Poniżej prezentujemy listę skrótów klawiaturowych, które mogą się przydać użytkownikom Windows 7.

Win+Up - Maksymalizuj

Win+Down - Przywróć / Minimalizuj

Win+Left - Przenieś w lewo

Win+Right - Przenieś w prawo

Win+Shift+Left - Przenieś na lewy monitor

Win+Shift+Right - Przenieś na prawy monitor

Win+Home - Minimalizuj / Przywróć inne okna

Win+T - Pokazywanie wpisów z paska systemowego

Win+Spacja - Pokaż pulpit

Win+G - Przenieś widgety do innego obszaru

Win+P - Dodatkowe opcje wyświetlania (lustro, rozszerzony pulpit, etc)

Win+X - Centrum Mobilności

Win+# (# = klawisz numeryczny) - Tworzy nową grupę aplikacji na pasku systemowym

Win + + / Win + - (plus i minus) - Przybliżanie i oddalanie

Ctrl+Shift+N - Tworzy nowy folder

Win+[liczba] – Uruchamianie wpiętych do paska zadań programów; nie dotyczy już włączonych

Win+M – Szukaj okna

Win+R – Otwórz “Uruchom” polecenie

Win+E – Uruchom Eksploratora Windows

Win+D – Pokaż pulpit i przywróć oka (zminimalizowanie lub przywracanie wszystkich okien)

Win+L – Blokowanie komputera.