Systemy operacyjne

Jak zablokować dostęp do wybranego folderu

przeczytasz w 1 min.

W systemie możesz stworzyć folder i zablokować go hasłem dostępu bez korzystania z jakichkolwiek aplikacji firm trzecich.

Na pulpicie stwórz nowy folder i nadaj mu dowolną nazwę.

Otwórz teraz ten folder i stwórz w nim nowy plik tekstowy.

Następnie otwórz go i skopiuj do niego następującą treść:

Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== hasło goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Teraz w treści tej zmień zaznaczone na czerwono "hasło" na swoje hasło dostępu, wpisując dowolny ciąg znaków.

Następnie w pliku tekstowym wybierz funkcję Plik -> Zapisz jako… i wpisz nazwę "locker.bat", a poniżej w polu Zapisz jako typ wybierz "Wszystkie pliki".

Teraz otwórz swój folder i znajdziesz tam polecenie "locker". Kliknij nań dwukrotnie myszą i zobaczysz, że utworzy się folder o nazwie "Private".

Teraz umieść w folderze Private to, co chcesz, a następnie znowu kliknij na "locker". Wyświetli się komunikat, czy chcesz zablokować ten folder - zgódź się wpisując "Y" i wciśnij [Enter].

Folder Private zniknie. Teraz, gdy chcesz go otworzyć, włącz "locker" i będziesz zmuszony podać hasło dostępu, które wcześniej ustaliłeś w pliku tekstowym.

Wpisz je, wciśnij [Enter] i uzyskasz dostęp do folderu i jego zawartości.

Powyższa metoda chowa folder i jego zawartość, a wszystko to jest chronione hasłem. Jeśli zaś ktoś spróbuje otworzyć twój prywatny folder bez podania hasła, system otworzy mu… Panel sterowania.