Systemy operacyjne

Cobian Backup 10

przeczytasz w 3 min.
Pobierz: Cobian Backup 10

 Niezbędnik Windows 7:
 

» powrót do strony startowej

Kolejna aplikacja:

» 7-Zip
»
GOM Player

Cobian Backup jest darmowym programem, który posłużyć może do tworzenia kopii zapasowych plików i katalogów. Dane kopiowane są z ich folderów źródłowych i zapisywane na innym dysku twardym w obrębie danego komputera, na dysku sieciowym lub na serwerze FTP.

Program działać może pod dwiema różnymi postaciami – jako aplikacja samodzielna (z autostartem lub bez) oraz jako usługa, która integruje się z systemem operacyjnym, startując równo z nim i działając nieprzerwanie w tle.

Sam twórca, Luis Cobian, woli używać sformułowania „Scheduler for security copies”, czyli program do planowania kopii bezpieczeństwa. Nie jest to więc typowa aplikacja, która potrafi utworzyć tak zwany „obraz dysku”, a następnie odtworzyć go w razie potrzeby z poziomu DOS-a.

Aplikacja ma jeden cel – przenieść dane z punktu A do punktu B w sposób automatyczny,  zaplanowany i z opcjonalnym użyciem szyfrowania i kompresji.

Aby zaplanować nową kopię zapasową klikamy na menu „Zadania” i z listy wybieramy opcję „Nowe zadanie”.

Po otwarciu nowego okna w kolumnie po lewej stronie widzimy kilka zakładek. Klikając na pierwszą („Ogólne”) po prawej stronie ukażą się opcje, które możemy skonfigurować. Zaczynamy od wpisania nazwy zadania, ale do wyboru mamy też inne istotne opcje, takie jak na przykład „Używaj Volume Shadow Copy”, która pozwala na kopiowanie plików zablokowanych przez system operacyjny.

Użytkownik może wybrać również typ kopii bezpieczeństwa:

  • Pełna - kopiowanie całej zawartości katalogu lub dysku
  • Różnicowa - kopiuje tylko pliki, które zostały zmienione od ostatniej pełnej kopii
  • Przyrostowa - kopiuje tylko pliki, które zostały zmienione od ostatniej kopii (niekoniecznie pełnej)
  • Ślepa - prosty harmonogram ignorujący zawartość lokalizacji źródłowej

Następnie przechodzimy do kolejnej zakładki o nazwie „Pliki”, która oferuje możliwość ustalenia katalogu źródłowego (z którego zostaną skopiowane dane) oraz katalogu docelowego (do którego zostaną zapisane). Klikając na przycisk „Dodaj” wysuwa się maleńkie menu pozwalające wybrać katalog (lokalny i sieciowy), serwer FTP lub wpisać ścieżkę ręcznie. Lokalizacje mogą być również „przeciągane” z Eksploratora Windows.

Przechodzimy do „Harmonogramu” i konfigurujemy kiedy dokładnie kopia bezpieczeństwa ma zostać wykonana. Ustawiamy typ harmonogramu na np. dzienny, tygodniowy lub miesięczny i wypełniamy wymagane pola. W tym (testowym) przypadku wybraliśmy kopię cotygodniową, wykonywaną w piątek o godzinie 19:00.

Kolejna zakładka dotyczy tylko tych osób, które chcą, aby ich pliki spakowane były w postaci archiwum (7-zip, ZIP). Domyślnie całość danych zawartych będzie w pojedynczym archiwum, ale mogą też być spakowane indywidualnie. Jeśli archiwum jest za duże (na przykład ma 6 GB, a my chcemy je „wypalić” na płycie DVD) możemy nakazać programowi podział na dwa archiwa (np. 4,7 GB + 1,3 GB), wystarczy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej w polu „Ustawienia dzielenia plików”.

W dalszej kolejności wpisujemy hasło jakim będzie chronione archiwum, komentarz i ewentualnie klucz szyfrujący jeśli wymagamy podwyższonego poziomu bezpieczeństwa.

Po wykonaniu tej czynności skonfigurować możemy „Wykluczenia”. Jak można się domyślić podajemy tutaj pliki lub katalogi zawarte w lokalizacji, którą zamierzamy skopiować. Dodatkowo do wyboru mamy też pole „Zawrzyj TYLKO te pliki”, które daje efekt dokładnie odwrotny do wykluczenia (tylko podane pliki będą zarchiwizowane).

W dalszej kolejności przechodzimy do zakładki „Zdarzenia”, gdzie konfigurujemy co ma się stać tuż przed, lub tuż po wykonaniu kopii bezpieczeństwa. W większości przypadków będzie to przydatne do automatycznego wyłączenia Windows po zakończeniu całego procesu archiwizacji – niekiedy trwa on bardzo długo, a dzięki „Zdarzeniom” nie będziemy zmuszeni czekać przy komputerze, tylko po to by go wyłączyć.

Pod ostatnią zakładką znajdują się ustawienia „Zaawansowane”, w których najciekawszą jest możliwość uruchomienia zadania jako inny użytkownik, na przykład administrator komputera. Jest to wręcz wymagane jeśli mamy ograniczoną możliwość zapisywania plików na konkretnym dysku.

Po zakończeniu tego kroku nowe zadanie pojawi się w kolumnie po lewej stronie interfejsu głównego programu Cobian Backup. Jeśli chcemy je natychmiast uruchomić klikamy na utworzony element prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję „Uruchom wybrane zadania”. Do wyboru mamy też możliwość edycji, klonowania lub usunięcia zadania.

Gotowe! Cobian Backup przeprowadzi cały proces automatycznie.

Jeśli zechcemy otworzyć nasze zaszyfrowane archiwum klikamy menu „Narzędzia” i wybieramy opcję „Deszyfrator i klucze”.

W nowym oknie podajemy lokalizację pliku zaszyfrowanego oraz katalog gdzie ma zostać umieszczone odszyfrowane archiwum. Wybieramy użytą wcześniej metodę szyfrowania, wpisujemy klucz i klikamy na przycisk „Odszyfruj!”.

Cobian Backup w najnowszej wersji działa szybko i bardzo stabilnie również na systemach 64-bitowych. Zadowala się przy tym niewielką ilością pamięci RAM (kilka megabajtów). Jest więc godnym uwagi narzędziem, które wyręczy nas w nieciekawym procesie automatycznego, okresowego tworzenia kopii zapasowych najważniejszych danych.

Dlaczego warto używać:

  • dość łatwa konfiguracja
  • program integruje się z systemem i działa automatycznie w tle
  • możliwość szyfrowania plików
  • zapis lokalny lub na serwerach zdalnych
  • zużywa niewiele zasobów systemowych