Komputery

Aplikacje i procedury testowe

przeczytasz w 3 min.

Na tak skonfigurowanej platformie testowej instalowany był system Windows Vista Ultimate w wersji 64-bitowej ze zintegrowanym SP2. Po instalacji systemu instalowałem wszystkie dostępne aktualizacje poprzez Windows Update a następnie zestaw najnowszych sterowników do wszystkich komponentów.
Na tak przygotowanym systemie były instalowane i uruchamiane aplikacje testowe. Dla każdej płyty głównej system był instalowany osobno na czysto. Konfiguracja systemu operacyjnego nie była zmieniana od wartości domyślnych.

Do testów użyłem następujących programów:

3D Mark 2006 v1.1

To znany i ceniony przez wszystkich benchmark kart graficznych. Na potrzeby testów procesorów wykorzystamy jedynie część pełnego przebiegu testów - testy CPU. Interesują nas zatem wyniki CPU Score, oraz cząstkowe CPU1 i CPU2. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy program 3D Mark 2006
 2. Klikamy przycisk „Select” w zakładce Tests
 3. Odznaczamy „ptaszki” przy „SM2.0 Graphics Tests” i „HDR SM3.0 Graphics Tests”. Zaznaczone pozostaje tylko „CPU Tests”
 4. Klikamy „OK.”, okienko Select Tests się zamknie
 5. Klikamy przycisk „Run 3DMark”
 6. Po zakończeniu testów pokaże się okno 3DMark Score, klikamy przycisk „Details” i odczytujemy wynikiSisoft Sandra 2009 (9.15.124)

To prawdziwy kombajn służący do testowania różnych podzespołów komputera. W tym teście wykorzystamy dwa zestawy benchmarków - Procesor Arithmetic oraz Procesor Multi-Media Benchmark. Oba dają łącznie pięć wyników, dwa dla ALU oraz trzy dla FPU. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej. Jak uzyskać taki wynik?

 1. Uruchamiamy Sisoft Sandra
 2. Z menu głównego programu wybieramy zakładkę „Benchmarks”
 3. Uruchamiamy test „Processor Aritmetic”
 4. Po zakończeniu testu odczytujemy wartości Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3 z dolnej części okna programu
 5. Uruchamiamy test „Processor Multi-Media”
 6. Po zakończeniu testu odczytujemy wartości Multi-Media Int, Float, Double z dolnej części okna programuCinebench R10

Program mierzący wydajność procesora za pomocą renderingu sceny 3D. Umożliwia on zbadanie wydajności pojedynczego rdzenia, a także łącznej wydajności wszystkich rdzeni w tym także tych uzyskanych dzięki technologii Hyper-Threading. Niejako przy okazji możemy stwierdzić, jak dobrze skalują się procesory z więcej niż jednym rdzeniem. Wbrew pozorom nie obserwujemy liniowego wzrostu wydajności po dołożeniu kolejnej jednostki wykonawczej. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy Cinebench R10
 2. W oknie głównym po lewej stronie klikamy przycisk „Star All tests”
 3. Po zakończeniu testów odczytujemy wyniki, z CPU Benchmark i OpenGL Benchmark po lewej stronie.PC Mark Vantage 1.0

Kolejna aplikacja ze stajni Futuremark, program testuje ogólną wydajność komputera symulując pracę normalnych aplikacji. Na potrzeby testu podamy wszystkie wyniki cząstkowe poszczególnych testów bez zagłębiania się się w ich wewnętrzne składowe. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy PC Mark Vantage
 2. Nie zmieniamy żadnych ustawień
 3. Klikamy przycisk Run Benchmark
 4. Po zakończeniu testów w otwartym oknie klikamy „Submit Results”
 5. Program otworzy stronę Internetową na której odczytamy wynikiCrysis Warhead

Jedyna gra, której użyjemy w teście procesorów. Wcześniej korzystaliśmy z podstawowej wersji Crysis. Druga część jest w stanie lepiej skorzystać z możliwości procesorów dwu i więcej rdzeniowych
Dzięki Crysis Warhead sprawdzimy czy procesor w jakikolwiek sposób wpływa na szybkość działania tej jednej z najbardziej wymagających gier w historii. Do testów wykorzystamy benchmark przygotowany przez stronę HardwareOC w dwóch konfiguracjach:

 1. Uruchamiamy HardwarOC Crysis Warhead Benchmark
 2. Klikamy na „Resolution & screen” z menu Benchmark
 3. Zaznaczamy ptaszki przy rozdzielczości 1024x768, 1280x1024 oraz przy „Custom Resolution”
 4. W wolnych polach wpisujemy odpowiednio 1680 i 1050
 5. Na dole w sekcji Quality wybieramy opcję „High”
 6. Klikamy „Run >>” po lewej stronie na dole.
 7. Po zakończeniu testu program wyświetli okno przeglądarki Internetowej z wykresem
 8. Spisujemy wartości Min, Avg, Max dla każdej wybranej rozdzielczości.
 9. Powtarzamy procedurę zaznaczając w sekcji Quality opcję Very High
 10. Odznaczamy ptaszek przy rozdzielczości 1024x768
 11. Klikamy ponownie „Run >>”
 12. Spisujemy wartości Min, Avg, Max dla obu przetestowanych rozdzielczościTrueCrypt v6.2a

Jest programem służącym do szyfrowania danych. Specjalnie na Waszą prośbę dodajemy go do naszego zestawu aplikacji testowych. Program ma wbudowanych benchmark, który w naszym przypadku wykonywany był na pliku o wielkości 1GB. Podajemy tylko wartość średnią (Mean) dla pierwszych trzech algorytmów szyfrowania: AES, Twofish oraz Serpent. Wynik podawany jest w MB/s, im więcej tym lepiej.

 1. Uruchamiamy TrueCrypt
 2. Z menu Tools wybieramy opcję Benchmark
 3. Jako Buffet Size wybieramy 1GB
 4. Klikamy przycisk Benchmark
 5. Odczytujemy wartość Mean dla algorytmów Twofish, AES, AES-Twofish

Wszystkie aplikacje testowe były uruchamiane w najnowszych dostępnych w dniu testów wersjach. Podczas testów jedyną uruchomioną aplikacją w systemie była aplikacja testowa.